Mobiele menu

Co-administration of proton pump inhibitors in patients prescribed long-term low-dose aspirin: benefit, harm and cost-effectiveness

Samenvatting na afronding

Bij patiënten met hart- en vaatziekten vermindert langdurig gebruik van een lage dosis aspirine de kans op een nieuw hart- en vaatincident. Het verhoogt echter het risico op bijwerkingen in het maag-darmstelsel. Om deze bijwerkingen te voorkomen, worden vaak protonpompremmers (PPIs) voorgeschreven. PPIs hebben echter veelal andere bijwerkingen tot gevolg. Deze studie heeft onderzocht of de voordelen van het gebruik van PPIs opwegen tegen de nadelen.

Resultaten

Uit literatuuronderzoek bleek dat gelijktijdige toediening van PPIs en aspirine het risico op maagzweren en maag-darmbloedingen kan verlagen. Het bewijs hiervoor is echter schaars in zowel kwaliteit als kwantiteit. Daarentegen bleek dat bij patiënten met een hartinfarct of ischemische beroerte, de combinatie van aspirine en PPIs een verhoogd risico vormde voor herhaling van dit cardiovasculaire event.
Een van de literatuurstudies liet zien dat er een relatie is tussen het lange termijn gebruik van PPIs (>12 maanden) en een verhoogd risico op maagpoliepen en ook dat het de kans op maagkanker kan verhogen. Continu gebruik van PPIs verhoogt tevens het risico op een ijzer- en vitamine B12 tekort.
Deze resultaten benadrukken dat artsen en patiënten zich bewust moeten zijn van de bijwerkingen die PPIs kunnen veroorzaken. Het is van belang de risico’s en baten tegen elkaar af te wegen alvorens een beslissing te maken over het wel of niet gebruiken van PPIs.

Samenvatting bij start

Bij patiënten met atherosclerotisch vaatlijden verlaagt een onderhoudsbehandeling met een lage dosis aspirine (LDA) het risico op nieuwe hart- en vaatincidenten, maar wordt het risico op maag- en darmbloedingen verhoogd. Om schade aan het bovenste deel van het maag- en darmkanaal te voorkomen, wordt het gelijktijdig gebruik van een proton-pompremmer (PPI) aangeraden. Vanuit klinisch perspectief lijkt het gunstige effect van PPI’s op het risico op maagbloedingen door aspirinegebruik onvoldoende sterk wetenschappelijk onderbouwd. Daarom moet de preventieve rol van PPI’s bij gebruik van LDA beter onderzocht worden.
Daarnaast is er een gebrek aan richtlijnen om gelijktijdige toediening van protonpompremmers te ondersteunen bij mensen met een laag risico op maag- en darmbloedingen. Het gebruik van PPI's heeft mogelijk ook andere gunstige en/of ongunstige effecten.
Het uiteindelijke doel van dit project is om de vraag te beantwoorden of de voordelen van gelijktijdige toediening van protonpompremmers bij aspirinegebruikers opwegen tegen potentiële schadelijke effecten.

Producten

Titel: Use of proton pump inhibitor and risk of iron deficiency: a population-based case-control study
Auteur: A. Tran-Duy, N. J. Connell, F. H. Vanmolkot, P. C. Souverein, N. J. de Wit, C. D. A. Stehouwer, A. W. Hoes, F. de Vries, A. de Boer
Magazine: Journal of Internal Medicine
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12826
Titel: Use of Proton Pump Inhibitors and Risks of Fundic Gland Polyps and Gastric Cancer: Systematic Review and Meta-analysis
Auteur: Tran-Duy A, Spaetgens B, Hoes AW, de Wit NJ, Stehouwer CD
Magazine: Clinical Gastroenterology and Hepatology
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1542356516302051
Titel: International Journal of Clinical Practice
Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijcp.12634/abstract
Titel: Co-Administration of Proton Pump Inhibitors in Chronic Aspirin Users and the Risk of Adverse Cardiovascular Events: a Population-Based Cohort Study
Auteur: Tran-Duy A, Vanmolkot FH, Souverein PC, Hoes AW, de Boer A, Stehower CD, de Wit NJ, Joore MA, de Vries F
Magazine: Value in Health
Titel: Should patients prescribed long-term low-dose aspirin receive proton pump inhibitors? A systematic review and meta-analysis
Auteur: Tran-Duy A, Vanmolkot FH, Joore MA, Hoes AW, Stehouwer CDA
Magazine: International Journal of Clinical Practice
Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijcp.12634/full
Titel: CO-ADMINISTRATION OF PROTON PUMP INHIBITORS IN CHRONIC ASPIRIN USERS AND THE RISK OF ADVERSE CARDIOVASCULAR EVENTS: A POPULATION-BASED COHORT STUDY
Auteur: Tran-Duy A, Vanmolkot FHM, Souverein PC, Hoes AW, de Boer A, Stehower CDA, de Wit NJ, Joore MA, and de Vries F
Titel: Proton pump inhibitor use and the risk of vitamin B12 deficiency, iron deficiency and hypomagnesaemia: a systematic review and meta-analysis
Auteur: Tran-Duy A, Vanmolkot FHM, Hoes AW, de Wit NJ, and Stehower CDA
Titel: Use of proton pump inhibitor and risk of iron deficiency: a population-based case-control study
Auteur: Connell NJ, Vanmolkot FH, Tran-Duy A
Titel: Co-administration of proton pump inhibitors in patients prescribed long-term low-dose aspirin
Auteur: An Tran-Duy, Niels Cornell
Link: https://ppi.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Verslagen


Eindverslag

See below

Bij patiënten met atherosclerotisch vaatlijden verlaagt onderhoudsbehandeling met een lage dosis aspirine (LDA) het risico op nieuwe hart- en vaatziekten. Deze behandeling gaat echter gepaard met maag- en darmcomplicaties. Om schade aan het bovenste deel van het maag- en darmkanaal te verkomen wordt het gelijktijdig gebruik van een proton-pomp remmer (PPI) aangeraden. PPI’s remmen de maagzuursecretie, waardoor de bijdrage van maagzuur aan het ontstaan van maag-darmschade door LDA wordt voorkomen. Vanuit pathofysiologisch perspectief lijkt maagzuur geen obligate factor te zijn gezien ulcera geassocieerd met LDA gebruik ook kunnen ontstaan in een zuurloze omgeving. Het onderdrukken van de maagzuursecretie zou dus niet alle maagzweren kunnen voorkomen. Vanuit klinisch perspectief lijkt het gunstige effect van PPIs op het met LDA gepaard gaande risico op maagbloedingen onvoldoende sterk wetenschappelijk onderbouwd. Daarom moet de preventieve rol van PPIs bij gebruik van LDA beter onderzocht worden. Naast hun vermeende rol in het voorkomen van maag-en darmcomplicaties hebben PPIs mogelijk andere gunstige en/of ongunstige effecten. Momenteel is het niet duidelijk of de voordelen van co-therapie met PPIs bij chronisch gebruik van LDA opwegen tegen de nadelen. De doelen van dit wetenschappelijk project zijn: (1) het schatten van de risico’s op verschillende uitkomstmaten bij LDA gebruikers met en zonder gelijktijdig gebruik van een PPI en (2) de kosteneffectiviteit bepalen van co-therapie met een PPI bij chronisch LDA gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van “systematic literature review and meta-analysis”, ”population-based electronic healthcare database studies” en “decision analytic modeling”. De bevindingen van dit project zullen artsen helpen bij het maken van een goede keuze bij het wel of niet voorschrijven van een PPI bij patiënten die chronisch LDA gebruiken. Daarnaast zullen de bevoegde instanties worden geïnformeerd bij het maken van hun beslissingen of co-therapie met een PPI dient vergoed te worden. Aangezien deze keuzes en beslissingen ook voor bepaalde subpopulaties kunnen gemaakt worden, zal het gebruik van PPI’s hierdoor rationeler worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
836021018
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A. Tran Duy
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Maastricht