Mobiele menu

Co-creation at hand: The road to independence

Het gelijktijdig kunnen gebruiken van twee handen is een voorwaarde voor zelfstandigheid en participatie van kinderen met een cerebrale parese. De effectiviteit van intensieve intramurale therapieprogramma’s is bewezen. Een vervolgstap is de training in de dagelijkse situatie buiten de kliniek, zodat retentie van de trainingseffecten wordt bevorderd en ook de zelfstandigheid van ouders en kind. In dit project wordt een tweetal thuis-oefenprotocollen ontwikkeld, gericht op de verbetering van het gelijktijdig gebruiken van twee handen. Eén protocol gaat uit van training via ‘instructief’ (‘expliciet’) leren, terwijl het ander is gebaseerd op ‘motivationeel’ (‘impliciet’) leren. Het trainingsprogramma gaat uit van inzichten uit de orthopedagogiek (familiesystemen) en ontwikkelingspsychologie (leerstijlen). Vervolgens wordt de effectiviteit hiervan gemeten in een vergelijkende studie. Tot slot wordt toegevoegde waarde van een app ter ondersteuning van de keuze van het oefenmateriaal voor kind en ouder getest.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
630000001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A.C.H. Geurts
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc