Mobiele menu

Co-producing a social model of health through Welzijn op Recept (WoR)

Projectomschrijving

We weten dat ons welzijn voor een belangrijk deel sociaal bepaald wordt. Toch domineren individueel-gerichte preventieve aanpakken het Nederlands gezondheidssysteem en wordt de aanpak van welzijnsbevordering overwegend gezien als de verantwoordelijkheid van gezondheidsprofessionals.

In dit project werken we aan het implementeren en institutionaliseren van een sociaal model van welzijn: een brede gemeenschapsgerichte benadering die inspeelt op de sociale oorsprong van welzijn door actieve samenwerking tussen zorg, welzijn en bewonerscollectieven te creëren. We doen dat in de context van de innovatieve benadering Welzijn op Recept (WoR). We zetten leer- en veranderingstrajecten op in twee achtergestelde buurten waar WoR wordt toegepast. Inzichten uit deze lokale leerprocessen dienen als basis voor het ontwikkelen van een opschalingsstrategie gericht op het faciliteren van een systeem-brede transitie richting een sociaal model van welzijn.

Kenmerken

Projectnummer:
05550032110049
Looptijd: 32%
Looptijd: 32 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. Vandenbussche
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam