Mobiele menu

Co-Train, Coaching system for functional exercise training of frail people with dementia

Projectomschrijving

CO-Train: mensen met dementie bewegen meer, ook samen met anderen

Mensen met dementie en geheugenproblemen zijn meestal ook fysiek kwetsbaar. Ze kunnen bijvoor-beeld vallen of verdwalen. Door fysieke ongemakken voelen ze zich vaak onzeker, waardoor ze steeds minder gaan doen. Hun actieradius wordt kleiner en de omgeving neem – goedbedoeld – te veel van ze over. CO-Train kan de vicieuze cirkel doorbreken.

Hoe het werkt

CO-Train is een trainingsprogramma dat draait om bewegen. Bewegen heeft een positieve uitwerking, zowel fysiek als mentaal. Het trainingsprogramma helpt bij specifieke beperkingen van kwetsbare ouderen met dementie. Dat gebeurt met een app met leuke fysiotherapeutische oefeningen, bedoeld om mobiliteit, balans en spierkracht te verbeteren. In het begin krijgt de gebruiker begeleiding van een fysiotherapeut, later kan de oudere de oefeningen zelfstandig doen.

Voor wie

Voor kwetsbare ouderen met dementie en fysieke kwetsbare mensen.

Wat het oplevert

CO-Train gebruikt sensoren om inzicht te krijgen hoe iemand beweegt en daarop aan te kunnen sluiten. Zo krijgt zowel de fysiotherapeut als de gebruiker zelf inzicht in de voortgang. CO-Train verbetert niet alleen de gezondheid, maar heeft ook een sociale impact. Door toegenomen zelfvertrouwen gaat iemand er weer meer op uit. Mantelzorgers worden zo ontlast. Zo draagt CO-Train bij aan een samenleving met veerkracht, waarin ook kwetsbare ouderen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn.

Producten

Titel: Co-Design
Auteur: Movisie
Titel: Persona's
Auteur: Movisie
Titel: co-Train - wervingspresentatie DeWever
Auteur: DeWever
Titel: CO-Train Field Trials
Auteur: DeWever
Titel: https://www.movisie.nl/artikel/co-train-brengt-ouderen-geheugenproblemen-beweging
Auteur: Kitty v.d. Hoek
Magazine: Movisie te Utrecht
Titel: Vloek en zegen
Auteur: Saskia van Grinsven en Peter Rensen
Magazine: Movisie te Utrecht
Titel: Flyer CO-Train
Auteur: DeWever
Link: https://www.cotrain.eu/media-download/
Titel: ICT bij dementie
Auteur: Movisie
Magazine: Nieuwsbrief Kenniscentrum Movisie
Titel: Tai-Chi instructievideo voor de app
Auteur: Wilco Kruiswijk
Titel: Co-train instrucievideo
Auteur: www.foliemedia.nl (in opdracht van Movisie)
Titel: Buurtapps, domotica en robotknuffels
Auteur: Kitty v.d. Hoek
Link: https://www.movisie.nl/artikel/buurtapps-domotica-robotknuffels
Titel: De sociaal maatschappelijke kant van dementie: De sociaal maatschappelijke kant van dementie
Auteur: Anita Peters
Link: https://www.movisie.nl/artikel/sociaal-maatschappelijke-kant-dementie
Titel: CO-train
Auteur: Annelein van Sluijs
Link: https://dewever.nl/over-de-wever/innovatie/co-train

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

This project will develop, test and validate a training and coaching system that addresses the specific deficiencies of older adults with dementia and frailty. The overall goal of this project is bringing to-gether technologies and services in an integrated fashion to serve the population of frail elderly per-sons with dementia even better. CO-TRAIN will be based on successful services and will be constant-ly improved by physiotherapy experts who will adapt the system to the stage-specific needs of per-sons with dementia. The first sub-goal of CO-TRAIN is to establish a method for helping this target group to preserve,gain or re-gain some degree of mobility and social inclusion. The second sub-goal is to reduce caregiver burden by relieving some strain and time pressure and by increasing pleasura-ble experiences together. The CO-TRAIN system will be designed to maximise both the impact on health and the social impact in terms of social inclusion. CO-TRAIN clearly differentiates from commercial fitness-apps which tar-get physical performance in healthy adults. In contrast, CO-TRAIN will account for the needs of peo-ple with dementia and frailty and also address social aspects. It will be integrated into existing ser-vices supporting their impact. COTRAINcan be used by professionals (e.g. care teams, trainers) as an evidence-based training tool.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
735160002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.P. Peters
Verantwoordelijke organisatie:
Movisie