Mobiele menu

Is Coach2Move cost-effective in day-to-day physiotherapy practice?

Kwetsbare ouderen die een fysiotherapeut bezoeken, kampen vaak met meerdere lichamelijke problemen. Deze problemen kunnen leiden tot fysieke inactiviteit en een gebrek aan initiatief waardoor mensen steeds minder kunnen meedoen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel, waarbij de oudere steeds meer afhankelijk wordt van zorg.
 
De Coach2Move fysiotherapeut maakt met de oudere een persoonlijk plan om weer lichamelijk actief te worden in de eigen omgeving. Uit eerder onderzoek bleek dat deze aanpak werkt: betere resultaten dan gewone fysiotherapie tegen lagere kosten.
 
In deze nieuwe studie onderzochten wij of de Coach2Move aanpak ook werkt in de dagelijkse praktijk. Opnieuw vonden we dat patiënten die volgens de Coach2Move aanpak waren behandeld, betere resultaten hadden. De uitkomsten waren ook na één jaar nog zichtbaar. De kosten bleven gelijk. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat de Coach2Move aanpak een zinnige bijdrage kan leveren in de levens van kwetsbare thuiswonende ouderen.

Verslagen


Eindverslag

Bij ouderen, die de fysiotherapeut bezoeken, spelen vaak meerdere lichamelijke problemen. De klachten met het bewegen leiden vaak tot inactiviteit en een toenemend gebrek aan initiatief waardoor mensen steeds minder kunnen meedoen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel, waarbij de oudere steeds meer afhankelijk wordt van zorg.

De Coach2Move fysiotherapeut maakt met de oudere een persoonlijk plan om weer lichamelijk actief te kunnen zijn onder eigen regie met de omgeving. Uit eerder onderzoek bleek dat deze aanpak werkt: betere resultaten ook nog een half jaar na de behandeling tegen lagere kosten.

In deze nieuwe studie onderzochten wij of de Coach2Move aanpak ook werkt in de dagelijkse praktijk. Opnieuw vonden we dat patiënten die volgens de Coach2Move aanpak waren behandeld, betere resultaten hadden. De uitkomsten waren ook na één jaar nog zichtbaar. De kosten bleven gelijk. Deze resultaten van dit onderzoek suggereren dat de Coach2Move aanpak een zinnige bijdrage kan leveren in de levens van kwetsbare thuiswonende ouderen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
843002703
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. T.J. Hoogeboom
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc