Mobiele menu

Coaching bij de implementatie van het zorgpad furosemide behandeling bij hartfalen patienten in de thuisomgeving.

Projectomschrijving

Patiënten met hartfalen staan in de top 5 van grootste chronische patiëntengroepen. Het aantal patiënten met hartfalen zal komende jaren toenemen en wordt naar thuis verplaatst. De specialistische medicatie die deze patiënten krijgen, moet dan thuis worden toegediend. Het furosemide thuis, voor medicatie die onder regie van een specialist is voorgeschreven, wordt op het juiste tijdstip bij de juiste patiënt, samen met benodigde hulpmiddelen voor toediening, door verpleegkundige toegediend. Het uitvoeren van het zorgpad thuis in plaats van in het ziekenhuis leidt tot een verbetering van zorg voor de patiënt, aangezien deze thuis in de vertrouwde omgeving zijn behandeling krijgt. Dit is patiëntvriendelijker, is minder vermoeiend en spaart reistijd voor de patiënt en diens mantelzorger. Daarnaast wordt een kostenbesparing verwacht omdat zowel de medicatie als zorgvraag door de korte lijnen en snelle afstemming met de voorschrijvers en verpleegkundigen tijdig kan worden aangepast.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het Maxima Medisch Centrum ondersteunt JZOJP. De apotheek wil bijdragen aan het realiseren van de ambitie om 25% van de zorg van het ziekenhuis naar thuis of dichtbij huis te verplaatsen. Met daarbij de beste farmaceutische zorg voor de chronische hartfalen patiënten van MMC. De zorginnovatie is de implementatie bij enkele patiënten thuis van het zorgpad furosemide intraveneus. MMC heeft als hulpvraag aan de coach: het opstellen van een implementatieplan voor een integraal zorgpad. De coach zal het implementatieplan toetsen en operationaliseren bij de eerste patiënten. Zij zal ons coachen bij de uitvoering van de pilot en de evaluatie. Er zijn een aantal te verwachten knelpunten, zowel qua proces als qua communicatie en afstemming in het multidisciplinaire team. MMC heeft Maryse Spapens gevraagd om dit proces te begeleiden, omdat ze veel ervaring heeft met medicatie@home in het Albert Schweitzer ziekenhuis en ze over een groot landelijk netwerk beschikt, zowel in de farmacie als in de thuiszorg/wijkverpleging.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002760
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. S.J. Troost
Verantwoordelijke organisatie:
Máxima Medisch Centrum