Mobiele menu

Coaching bij de implementatie van het zorgpad furosemide behandeling bij hartfalen patienten in de thuisomgeving.

Patiënten met hartfalen staan in de top 5 van grootste chronische patiëntengroepen. Het aantal patiënten met hartfalen zal komende jaren toenemen en wordt naar thuis verplaatst. De specialistische medicatie die deze patiënten krijgen, moet dan thuis worden toegediend. Het furosemide thuis, voor medicatie die onder regie van een specialist is voorgeschreven, wordt op het juiste tijdstip bij de juiste patiënt, samen met benodigde hulpmiddelen voor toediening, door verpleegkundige toegediend. Het uitvoeren van het zorgpad thuis in plaats van in het ziekenhuis leidt tot een verbetering van zorg voor de patiënt, aangezien deze thuis in de vertrouwde omgeving zijn behandeling krijgt. Dit is patiëntvriendelijker, is minder vermoeiend en spaart reistijd voor de patiënt en diens mantelzorger. Daarnaast wordt een kostenbesparing verwacht omdat zowel de medicatie als zorgvraag door de korte lijnen en snelle afstemming met de voorschrijvers en verpleegkundigen tijdig kan worden aangepast.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002760
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. S.J. Troost
Verantwoordelijke organisatie:
Máxima Medisch Centrum