Mobiele menu

Coaching bij de implementatie van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) binnen het Zuyderland Medisch Centrum (MC)

Implementatie van PROMs binnen Zuyderland

Zuyderland Medisch Centrum (MC) stemt de zorg af op de belangen, behoeften en beleving van de patiënt middels de pijlers ‘persoonsgerichte zorg’ en ‘samen beslissen’. Hiervoor is het belangrijk informatie over de ervaren uitkomsten van de zorg vanuit de patiënt te verzamelen. Deze kunnen gemeten worden met Patient Reported Outcome Measures (PROMs) vragenlijsten. ZMC wil de PROMs inzetten om het gesprek in de spreekkamer te ondersteunen. Een goede implementatiestrategie is nodig om PROMs ZMC breed te realiseren. ZMC wil ervaring opdoen hoe PROMs daadwerkelijk in de spreekkamer gebruikt kunnen worden, of de uitgezette routing werkt en wat nodig is om deze te optimaliseren. Met de subsidie van ZonMw is ZMC in staat om een implementatiecoach aan te stellen. Deze coach, met kennis en expertise op het gebied van meten in de zorg, is waardevol om ervaringen te delen die bruikbaar zijn bij het implementeren van de PROMs bij de pilot afdelingen.

Verslagen


Eindverslag

Zuyderland Medisch Centrum (MC) stemt de zorg af op de belangen, behoeften en beleving van de patiënt middels de pijlers ‘persoonsgerichte zorg’ en ‘samen beslissen’. Hiervoor is het belangrijk informatie over de ervaren uitkomsten van de zorg vanuit de patiënt te verzamelen. Deze kunnen gemeten worden met Patient Reported Outcome Measures (PROMs) vragenlijsten. ZMC wil de PROMs inzetten om het goede gesprek in de spreekkamer te ondersteunen. Een goede implementatiestrategie is nodig om PROMs ZMC breed op een uniforme wijze te realiseren. Met de subsidie van ZonMw was ZMC in staat om een implementatiecoach aan te stellen. Deze coach, met kennis en expertise op het gebied van meten in de zorg, was zeer waardevol om ervaringen te delen die bruikbaar waren bij het implementeren van de PROMs bij de pilot afdelingen. De geleerde lessen worden gebruikt bij de verdere uitrol van de PROMs binnen ons ziekenhuis, zodat PROMs daadwerkelijk in de spreekkamer gebruik kunnen worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002525
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N.C. van Nie-Visser
Verantwoordelijke organisatie:
Zuyderland Medisch Centrum