Mobiele menu

Coaching bij implementatie STIP-Methode WVO Zorg

Coaching bij Implementatie STIP-methode bij WVO Zorg in Vlissingen.

De STIP-Methode is een nieuwe, completere aanpak gebaseerd op de Richtlijn Probleemgedrag bij Dementie van Verenso/NIP uit maart 2018. In deze richtlijn worden drie aanpakken genoemd die effectief zijn (IRR, STA OP! Grip op Probleemgedrag). Deze drie aanpakken zijn gecombineerd tot STIP:Gepersonaliseerde STapsgewijze Integrale aanpak van Probleemgedrag.

Door het werken volgens de STIP-Methodiek en het overgaan naar relatiegericht werken, gaan de zorg- en welzijnsprofessionals probleemgedrag van bewoners beter begrijpen. Het helpt hen bij het écht betrekken van de bewoners en hun mantelzorgers. Het zal de kwaliteit van leven van de mensen met dementie en hun naasten verhogen. Ook helpt het de professionals om de aanpak onderling af te stemmen, zodat zij op dezelfde manier effectief samenwerken met de bewoners en familie. De werkdruk zal naar verwachting minder worden, het werkplezier zal verhoogd worden.

Verslagen


Eindverslag

Coaching bij implementatie STIP-Methode WVO Zorg

Dit project betreft coaching bij de implementatie van de STIP-Methode op de afdeling Somatiek, bij WVO Zorg op de locatie Scheldehof in Vlissingen.
De STIP-Methode is een nieuwe, completere aanpak gebaseerd op de Richtlijn Probleemgedrag bij Dementie van Verenso/NIP uit maart 2018. STIP staat voor de gepersonaliseerde STapsgewijze Integrale aanpak van Probleemgedrag. De STIP-Methode bestaat uit 9 elementen: 5 fasen (A, B, C, D, E.) Klinisch Redeneren en 4 Stepped Care elementen gericht op Preventie, Begeleiden en Behandelen. Bij de STIP-Methode wordt de webapplicatie BPSD Care ingezet, als hulpmiddel voor deze integrale aanpak.

Binnen de afdeling Somatiek, wordt nog overwegend taakgericht gewerkt, waarbij de nadruk vaak op de zorgcomponent ligt en minder op de combinatie zorg en welzijn geïntegreerd. Op de afdeling Somatiek komt probleemgedrag voor. Daarnaast wordt door zorg- en welzijnsprofessionals veel werkdruk ervaren.
Doel: door het werken volgens de STIP-Methodiek en het overgaan naar relatiegericht werken, gaan de zorg- en welzijnsprofessionals probleemgedrag van bewoners beter begrijpen. Het helpt hen bij het écht betrekken van de bewoners en hun mantelzorgers. Het zal de kwaliteit van leven van de bewoners en hun naasten verhogen. Ook helpt het de professionals om de aanpak onderling af te stemmen, zodat zij op dezelfde manier effectief samenwerken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002849
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. Rietbergen
Verantwoordelijke organisatie:
WVO Zorg