Mobiele menu

Coaching E-health Praktijk Ebbers

Pyschologenpraktijk Ebbers (https://ppebb.nl/) hanteert een sterk persoonlijke aanpak in hun behandeltrajecten. Door de uitbraak van het coronavirus is de praktijk in de afgelopen periode grotendeels aangewezen geweest op communicatie en behandeling op afstand. Hierbij is ervaring opgedaan met het inzetten van diverse e-health oplossingen (Therapieland, Virtual Reality behandeling en EMDR online). De vraag rijst hoe Psychologenpraktijk Ebbers ervoor kan zorgen dat deze oplossingen structureel raken ingebed in hun behandeltrajecten.
De wens is nu vanuit een duidelijk omschreven visie op digitalisering, een mooi en volledig integraal aanbod op te bouwen en te verbinden met de interne processen, zodat de praktijk Ebbers zorgt voor structurele inbedding van blended zorgaanbod. Hiervoor werken we in dit traject de visie van Ebbers op blended hulpverlening uit. Vervolgens bepalen we welke stappen (nog) gezet moeten worden om deze visie de praktijk van elke dag te laten zijn, nu en in de toekomst.

Verslagen


Eindverslag

Het coachingstraject richtte zich op ondersteuning bij het doorvertalen van de (impliciete) visie op e-health en blended care in het bijzonder naar de praktijk van elke dag. Hiervoor is de visie geëxpliciteerd en visueel gemaakt met behulp van een customer journey mapping. Bovendien is on-the-job ondersteuning geboden bij het op orde brengen van de informatiehuishouding m.b.t. e-health. Los van de bewustwording die dit heeft opgeleverd dat het inzetten van e-health implicaties heeft voor beveiliging van gegevens en het borgen van privacy van gegevens, heeft het traject ook de benodigde bewustwording opgeleverd dat het borgen van e-health in de toekomst structurele aandacht vraagt voor kennis- en kunde op het gebied van e-health-oplossingen in de markt, het op orde houden van de informatiehuishouding, het (blijvend) inpassen in het methodisch werken met een cliënt en het borgen van structurele bekostiging van e-health.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002786
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. S. Ebbers
Verantwoordelijke organisatie:
Psychologenpraktijk Ebbers