Mobiele menu

Coaching implementatie VR Amalia kinderziekenhuis

Projectomschrijving

In het Amalia kinderziekenhuis worden ieder jaar 22.000 kinderen behandeld. Het gaat veelal om specialistische en chronische zorg, waarbij het regelmatig voorkomt dat kinderen medische handelingen moeten ondergaan. Het is bekend dat procedures met naalden (zoals bloedafname, infuus prikken) bij kinderen veel angst en stress kunnen opleveren. Dit kan leiden tot meer pijn, moeizaam verlopen of niet lukken van handelingen en vermijding van zorg.

Virtual reality (VR) is een computertechniek, waarbij het lijkt alsof je in een andere werkelijkheid bent, met behulp van een VR bril. VR wordt voor steeds meer toepassingen in de zorg gebruikt. In het begin vooral ter ontspanning, maar toenemend om bij medische handelingen te kunnen ondersteunen en bijvoorbeeld ook voor en na een operatie. Wij willen in het Amalia kinderziekenhuis de VR bril op een veilige en doelmatige manier implementeren. Hierin zullen wij geholpen worden door Sync VR Medical; het grootste VR platform voor de zorg in Europa.

Verslagen


Eindverslag

De doelstelling van ons project was: het implementeren van complementaire VR toepassingen in de medisch specialistische zorg van het Amalia kinderziekenhuis en hierbij rekening te houden met de vraagstukken rondom privacy, veiligheid en innovatie. In dit coachingstraject is Virtual Reality met behulp van onze coach geïmplementeerd op de medium care afdeling van het Amalia kinderziekenhuis. We zijn van start gegaan met een compleet implementatie plan. We hebben een technische structuur opgezet met ICT en op de werkvloer gezorgd voor een soepele logistiek (kluisjes, locatie brillen, opladen, eenvoudige handleiding en protocol gemaakt). Vervolgens hebben we klinische lessen verzorgd en een VR week georganiseerd, waarbij door de coach geschoolde verpleegkundigen en medisch pedagogisch zorgverleners andere zorgverleners hebben getraind in het veilig gebruik van VR in de zorg. VR blijkt een mooie aanvulling op het behandelaanbod waarbij we vermoeden dat we nog lang niet alle toepassingen ontdekt hebben! Belangrijkste voordeel is dat de inzet van VR patiënten meer afleiding kan bieden aan kinderen in het ziekenhuis, maar ook een rol kan spelen in voorbereiding, gebruik tijdens en herstel van medische procedures en operaties. Uiteraard is, zoals bij elke interventie, zorg op maat van toepassing. Op basis van dit coachingstraject zijn er plannen gemaakt om VR in 2022 verder in te zetten en te onderzoeken in het Amalia ziekenhuis, dus ook te verspreiden naar andere afdelingen zoals oa de spoedeisende hulp.

Samenvatting van de aanvraag

Virtual Reality (VR) is een computertechniek waarbij het lijkt alsof je in een andere werkelijkheid bent, met behulp van een VR-bril. SyncVR Medical biedt de hardware, software en implementatietraject van patiëntgerichte VR-technologie voor Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen. In het Amalia kinderziekenhuis willen we VR gaan gebruiken voor ontspanning/pijn en angstvermindering rondom procedures/pijneducatie, om beweging te stimuleren en om voorlichting te geven. Voor kinderen is bewezen dat VR stress reductie kan geven. Wij vragen de hulp van Sync VR Medical om drempels bij implementatie weg te nemen: zoals terughoudendheid op de werkvloer (hoe laagdrempelig in te zetten?)/data privacy/integratie EPD/hygiene.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002835
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. L. Aarts
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc