Mobiele menu

coachingstraject

Projectomschrijving

Verslagen


Eindverslag

Anne4Care bieden we in diverse talen aan, zodat we migrantenouderen kunnen ondersteunen in hun moedertaal. Door corona lagen veel dagopvangactiviteiten stil waardoor deze ouderen snel vereenzaamden, in een sociaal isolement terecht kwamen, hun dagstructuur viel helemaal weg waardoor de mantelzorg nog meer onder druk kwam te staan. Door de laagdrempelige wijze waarop beeldzorg via Anne4Care kan worden aangeboden worden mensen uit hun sociaal isolement gehaald. Daarbij wordt de dagstructuur door Anne4Care ondersteund. Zodat de dagopvang een deel van haar werkzaamheden, via Anne4Care, in de huiskamers van haar cliënten wil/kan doorzetten. Daarnaast is bekend dat deze ouderen niet op tijd hun medicatie innemen, waardoor de zorgvraag toeneemt. Anne4Care herinnert mensen aan het innemen/inzetten van hun medicatie op dag, datum en tijd. Anne4Care heeft coaching/begeleiding gehad bij het vinden van manieren om te komen tot structurele inzet en financiering van haar product voor de doelgroep, ouderen met een migratie achtergrond in Twente en de Achterhoek. Anne4Care heeft een werkende toepassing voor ondersteuning aan thuiswonende ouderen met een migratie achtergrond. Deze ouderen en/of hun mantelzorgers kunnen vanwege hun lagere inkomen veelal de inzet van Anne4Careniet zelf betalen. Samen met onze coach Maria Walters heeft Anne4Care met gemeente, welzijnsorganisaties en vertegenwoordigers van cliënten/mantelzorgers gesprekken gevoerd om de inzet van Anne structureel gefinancierd te krijgen als voorliggende voorziening binnen de WMO.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002583
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. ing. A. Johannes
Verantwoordelijke organisatie:
Virtual Assistant BV (Virtask)