Mobiele menu

Cognitive Remediation Therapy as a treatment enhancer in eating disorders and obsessive compulsive disorders

Obsessieve-compulsieve stoornissen (OCS) en eetstoornissen (ES) behoren tot de meest invaliderende en dure psychiatrische aandoeningen met als onderliggend probleem een gebrek aan cognitieve flexibiliteit. Eerste studies tonen dat cognitieve remediatie therapie (CRT) positieve invloed heeft op de klachten en kwaliteit van leven van patiënten. In dit project is gekeken naar: 1) de toegevoegde waarde van CRT op standaard behandeling; 2) kosteneffectiviteit en budget impact.

Eerste resultaten laten zien dat, hoewel in beide groepen (AN en OCS) een significante verbetering over de tijd te zien is op de primaire uitkomstmaten, en op angstklachten en kwaliteit van leven, CRT ten opzichte van SAT geen superieur effect heeft als treatment enhancer bij TAU bij ES of OCS. Ten aanzien van kosteneffectiviteit laten beide groepen een kostenbesparing zien, met name gemeten direct na de interventie.

Toekomstige analyses moeten uitwijzen in hoeverre subgroepen met specifieke klinische of neurocognitieve kenmerken preferentieel profiteren van CRT.

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Cognitive Remediation Therapy Does Not Enhance Treatment Effect in Obsessive-Compulsive Disorder and Anorexia Nervosa
Auteur: Boris van Passel, Unna N. Danner, Alexandra E. Dingemans, Emmeke Aarts Lot C. Sternheim, Eni S. Becker, Annemarie A. van Elburg, Eric F. van Furth, Gert-Jan Hendriks, & Daniëlle C. Cath
Magazine: Psychotherapy and Psychosomatics
Link: https://www.karger.com/Article/Abstract/505733
Titel: Cognitive remediation therapy (CRT) as a treatment enhancer of eating disorders and obsessive compulsive disorders
Auteur: Boris van Passel, Unna Danner, Alexandra Dingemans, Eric van Furth, Lot Sternheim, Annemarie van Elburg, Agnes van Minnen, Marcel van den Hout, Gert-Jan Hendriks & Daniëlle Cath
Magazine: BMC Psychiatry
Link: https://doi.org/10.1186/s12888-016-1109-x

Verslagen


Eindverslag

Obsessieve-compulsieve stoornissen (OCS) en eetstoornissen (ES) behoren tot de meest invaliderende en dure psychiatrische aandoeningen met als onderliggend probleem een gebrek aan cognitieve flexibiliteit. Eerste studies tonen dat cognitieve remediatie therapie (CRT) positieve invloed heeft op de klachten en kwaliteit van leven van patiënten. In dit project is gekeken naar 1) de toegevoegde waarde van CRT op standaard behandeling; 2) kosteneffectiviteit en budget impact.
Eerste resultaten laten zien dat dat in beide groepen (AN en OCS) een significante verbetering over de tijd te zien is op de primaire uitkomstmaten en kwaliteit van leven, maar CRT ten opzichte van SAT heeft geen superieur effect. Ten aanzien van kosteneffectiviteit laten beide groepen een kostenbesparing zien, met name gemeten direct na de interventie.
Toekomstige analyses moeten uitwijzen in hoeverre subgroepen met specifieke klinische of neurocognitieve kenmerken meer baat hebben bij de CRT.

Standaard behandeling in eetstoornissen (ES) en obsessieve-compulsieve stoornissen (OCS) is slechts matig succesvol. Een opvallende onderliggende dysfunctie die beide aandoeningen kenmerkt is het gebrek aan cognitieve flexibiliteit. Veelbelovende eerste studies bij ES wijzen erop dat cognitieve remediatie therapie (CRT) flexibel denken versterkt waardoor het effect van de behandeling (symptoomreductie) versterkt, en kwaliteit van leven verbetert. De doelstellingen van de studie: 1)de specifieke toegevoegde waarde van CRT te onderzoeken in met name patiënten met OCD; 2)kosteneffectiviteit en budget impact te onderzoeken; 3)te onderzoeken welke kenmerken bepalen welke patiënten het meest profiteren van CRT. Deze gecontroleerde multicenter studie is in juni 2013 gestart. In totaal worden 2x64 volwassen patiënten, met eetstoornissen of OCS gerandomiseerd naar ofwel 10 twee-wekelijkse sessies CRT of een controle therapie, gevolgd door treatment as usual (TAU). Stoornis-specifieke symptoom ernst, kwaliteit van leven, cognitieve flexibiliteit, gezondheidszorg kosten, budget impact, en verlies van werk productiviteit worden vastgesteld bij baseline, na afloop van CRT, en na 6 maanden TAU. Het behandeleffect wordt bepaald met behulp van ’linear mixed model analyses’. Voor de economische evaluaties wordt een Markov modeling benadering gehanteerd. Kosten utiliteits analyses worden gedaan vanuit een maatschappelijk perspectief waarbij kosten per QALY worden uitgerekend. De budget impact analyse wordt uitgevoerd vanuit een betalers en maatschappelijk perspectief.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
837001004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. D.C. Cath
Verantwoordelijke organisatie:
Altrecht