Mobiele menu

CoLab-score and viability PCR for SARS-CoV-2: routine blood test algorithm proven by elimination of viable SARS-CoV-2 to identify patients in order to facilitate discharge and/or de-isolation

Langdurige bezetting van isolatiekamers door COVID-19 patiënten leidt tot een verdere druk op de reguliere non-COVID zorg. Daarnaast gaat het behandelen en verzorgen van COVID-19 patiënten in isolatie gepaard met fysieke en psychische belasting voor de patiënt en het zorgpersoneel. Er is een algoritme ontwikkeld dat de zogenaamde CoLab-score kan berekenen aan de hand van de leeftijd van de patiënt en een 10-tal standaard bloedwaarden dat dagelijks op de IC wordt gemeten. De onderzoekers van deze studie willen onderzoeken of de CoLab-score gebruikt kan worden om COVID-19 patiënten eerder en veilig uit isolatie te halen.

Onderzoeksopzet

De CoLab-score zal worden vergeleken met de huidige standaard PCR test en een recent ontwikkelde PCR test (viability PCR) die de aanwezigheid van besmettelijke virusdeeltjes kan uitsluiten. Zo kunnen de onderzoekers aantonen dat een patiënt met een genormaliseerde CoLab-score niet meer besmettelijk is en veilig uit isolatie kan worden gehaald.

Uitvoerende organisaties

Zuyderland Medisch Centrum, LUMC, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, Radboud UMC, Medisch Centrum Leeuwarden, Catharina Ziekenhuis, TU Eindhoven

Context

Dit onderzoek is 1 van de studies op het gebied van onderzoek naar optimale medisch-specialistische zorg bij COVID-19. De onderzoeken hebben als doel het beantwoorden van belangrijke kennishiaten op gebied van behandeling. ZonMw faciliteert deze onderzoeken in het COVID-19 deelprogramma Behandeling om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van optimale zorg voor COVID-19. De kennishiaten zijn geïdentificeerd door de Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Meer informatie

Hoofdaanvrager en projectleider: Dr. ing. M.P.G. Leers (Zuyderland Medisch Centrum)
Penvoerder: Dr. S.H.M. Gorissen (Zuyderland Medisch Centrum)

Producten

Titel: Validating a clinical laboratory parameter-based deisolation algorithm for patients with COVID-19 in the intensive care unit using viability PCR: the CoLaIC multicentre cohort study protocol
Auteur: Schoenmakers T, van Bussel BCT, Gorissen SHM, van Loo IHM, van Rosmalen F, Verboeket-van de Venne WPHG, Wolffs PFG, van Mook WNKA, Leers MPG; CoLaIC-consortium
Magazine: BMJ Open
Link: https://bmjopen.bmj.com/content/13/2/e069455

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430102110002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S.H.M. Gorissen
Verantwoordelijke organisatie:
Zuyderland Medisch Centrum