Mobiele menu

COllaborative Research on NEighborhood Resilience enablers (CORNER): Promoting children's wellbeing by unraveling local ingredients for resilience

In welke wijk kinderen opgroeien beїnvloedt hun welzijn, ontwikkeling en kansen gedurende hun leven. Tegelijkertijd bevat de wijk potentiele hulpbronnen die bijdragen aan de veerkracht van kinderen: hun vermogen om zich succesvol aan te passen wanneer hun functioneren of ontwikkeling wordt bedreigd. Momenteel weten we echter te weinig over welke wijkfactoren een rol spelen om deze actief in te zetten voor preventiedoeleinden. Uit welke sociale, fysieke en institutionele factoren putten kinderen veerkracht, hoe werken deze op elkaar in en hoe kunnen deze factoren worden geactiveerd? In dit project werken wetenschappers, beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners, waaronder specifiek ook kinderen, met een diversiteit aan sociale, economische en culturele achtergronden samen om deze vragen te beantwoorden. In een real-life setting, een living lab, worden er innovatieve oplossingen ontworpen om veerkracht van kinderen te versterken en gezondheids- en ontwikkelingsproblemen te voorkomen.

Kenmerken

Projectnummer:
05550032110012
Looptijd: 30%
Looptijd: 30 %
2023
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J. Weeland PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam