Mobiele menu

Combinatie behandeling van cytoreductieve chirurgie en hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) bij patiënten met een maagcarcinoom en synchrone buikvliesmetastasen en/of tumorpositief buikvocht

In Nederland is palliatieve systemische chemotherapie de standaard behandeling voor maagkankerpatiënten met buikvliesuitzaaiingen. De rol van hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) bij deze groep patiënten is vooralsnog onduidelijk. In de PERISCOPE II studie wordt onderzocht of een combinatie behandeling bestaande uit een maagresectie, cytoreductieve chirurgie en HIPEC bij patiënten met een peritoneaal gemetastaseerd maagcarcinoom overlevingswinst biedt ten opzichte van de huidige standaard behandeling. Maagkankerpatiënten met beperkte buikvliesuitzaaiingen en/of tumorpositief buikvocht komen in aanmerking voor inclusie mits de primaire maagtumor resectabel is en er geen progressie van ziekte is tijdens de systemische voorbehandeling. Geïncludeerde patiënten worden gerandomiseerd (1:1) tussen de standaardbehandeling (continueren van de palliatieve systemische chemotherapie) en de experimentele behandeling (bestaande uit een maagresectie, cytoreductieve chirurgie en HIPEC).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
843004016
Looptijd: 97%
Looptijd: 97 %
2017
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Retel
Verantwoordelijke organisatie:
Antoni van Leeuwenhoek