Mobiele menu

Combined screening for breast-, cervical and bowel cancer in The Netherlands : a mixed methods study to assess women''s preferences and feasibility

Tegelijk screenen op borstkanker, darmkanker en baarmoederhalskanker? Tussen de 55 en 65 jaar komen Nederlandse vrouwen in aanmerking voor alle drie de bevolkingsonderzoeken (BVO's). Van deze vrouwen doet iets meer dan de helft aan alle drie de BVO's mee. Eén op de drie vrouwen doet aan één of twee BVO's mee. Het tegelijk aanbieden van de BVO's leidt mogelijk tot een stijging van het aantal vrouwen dat aan alle drie de BVO's meedoet. In deze studie onderzoeken we of vrouwen behoefte hebben aan een gecombineerd bevolkingsonderzoek en hoe zo'n bevolkingsonderzoek er volgens hen uit moet zien. Hiervoor gebruiken we een vragenlijst en houden we groepsinterviews met vrouwen uit verschillende lagen van de bevolking. De resultaten worden gepresenteerd aan het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM. Het eindproduct is een protocol voor een pilot studie waarin een gecombineerd bevolkingsonderzoek kan worden getest.

Kenmerken

Projectnummer:
05550402110022
Looptijd: 72%
Looptijd: 72 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.M.G. Leeflang PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC