Mobiele menu

Communicatie en participatie bij chronische afasie (COPACA): Het samen met mensen met afasie, naasten en afasieprofessionals werken aan communicatieve competentie bij afasie

Mensen met afasie hebben moeite met communicatie. Dat maakt dat deelnemen aan de samenleving moeilijker gaat. Toch kunnen sommige mensen met afasie beter communiceren dan anderen. Zelfs als hun taalproblemen vergelijkbaar zijn. Er is weinig bekend over hoe dat komt.

In dit project werken ervaringsdeskundigen, afasietherapeuten en wetenschappers samen om communicatievaardigheden van mensen met afasie en beïnvloedende factoren te onderzoeken.
 

Doel

Het verbeteren van communicatievaardigheden en sociale participatie van mensen met afasie en het uitbreiden van bestaande kennis over dit thema.
 

Wat levert het op?

  • Producten voor mensen met afasie, naasten en behandelaren
  • Nieuwe inzichten voor onderzoekers
     

Werkwijze

We werken samen aan:

  1. Onderzoeken wat 'alledaagse communicatie' en 'communicatieve vaardigheid' betekenen voor mensen met afasie;
  2. Verzamelen en bestuderen van video-opnames van mensen met afasie in alledaagse communicatie;
  3. Vertalen van de bevindingen in producten

Producten

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845009005
Looptijd: 97%
Looptijd: 97 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. R Groenewold
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen