Mobiele menu

Communicatieadvies op maat voor apotheekmedewerkers in de poliklinische apotheek: ontwikkeling en implementatie van een online feedback instrument (COM-MA)

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

De apotheek is een goede plaats om problemen met medicijnen te bespreken. Goede communicatievaardigheden bij apothekersassistenten zijn daarbij belangrijk. In het COM-MA project ontwikkelde het NIVEL samen met andere partijen, zorgverleners en patiënten een online communicatietraining om deze vaardigheden bij deze groep medewerkers te verbeteren.

Resultaten

In drie apotheken zijn baliegesprekken opgenomen op video. Er werd vastgelegd wat de assistent vertelde, of hij/zij vragen stelde aan de patiënt en of hij/zij inging op zorgen van de patiënt. Hieruit bleek dat verbeteringen in de communicatie mogelijk waren. Met name als het gaat om het doorvragen op antwoorden, het herkennen van zorgen en het aansluiten bij informatiebehoeften van de patiënt. In de online training gaven de onderzoekers de apothekersassistenten feedback op basis van de video-opnames van hun eigen baliegesprekken. De assistenten waardeerden deze feedback en vonden de training goed uit te voeren. De COM-MA interventie is daarmee klaar om in andere apotheken te worden gebruikt.
 

Samenvatting bij start

De apotheek is een goede plaats om geneesmiddelgerelateerde problemen te voorkomen, te signaleren en te bespreken. Echter, de communicatie is niet altijd optimaal en ook weinig patiëntgericht.

In dit project ontwikkelen we een online feedback interventie om de communicatievaardigheden van apotheekmedewerkers te verbeteren (COM-MA) om zodoende een patiëntgerichte communicatiestijl te stimuleren.

Doel
Dit moet leiden tot betere signalering van geneesmiddelgerelateerde problemen met als uiteindelijk doel om incidenten als gevolg van verkeerd geneesmiddelgebruik te voorkomen.

Opzet
De test van het COM-MA instrument vindt plaats in poliklinische apotheken en bevat een evaluatie met het oog op grootschaliger implementatie door het Centrum Patiënt en Geneesmiddel na afloop van het project.

Meer informatie

Producten

Titel: Implementation of COM-MA (an online feedback intervention to improve patient-centred communication of pharmacy staff) in pharmacy practice
Auteur: Vervloet M, van Dijk L
Titel: Laten we over uw medicijnen praten!
Auteur: Marcia Vervloet Liset van Dijk Ellen Koster
Titel: COM-MA An online feedback intervention to improve the communication skills of pharmacy staff
Auteur: Marcia Vervloet et al.
Titel: Samenwerking & implementatie bij het bevorderen van patiëntgerichte communicatie in de apotheek
Auteur: Vervloet M
Titel: COM-MA Improving the communication skills of pharmacy technicians in the outpatient pharmacy using an online feedback intervention
Auteur: Marcia Vervloet, Ellen S. Koster , Annette Lamboo, Wietske van der Hoeven, Annemiek J. Linn, Janneke Noordman, Daphne Philbert, Rob Linde, Bart van den Bemt, Liset van Dijk
Titel: COM-MA: improving patient-centred communication of pharmacy technicians using an online feedback training
Auteur: Marcia Vervloet, Ellen S. Koster , Annette Lamboo, Wietske van der Hoeven1, Annemiek J. Linn, Janneke Noordman, Daphne Philbert, Rob Linde, Bart van den Bemt, Liset van Dijk
Titel: COM-MA - An online feedback intervention to improve the communication skills of pharmacy staff in the outpatient pharmacy
Auteur: Marcia Vervloet, Ellen S. Koster, Annette Lamboo, Wietske van der Hoeven, Annemiek J. Linn, Janneke Noordman, Daphne Philbert, Rob Linde, Bart van den Bemt, Liset van Dijk
Titel: Het verbeteren van de communicatie tussen patiënt en zorgverlener met 2 eHealth toepassingen (COM-MA en Luistertijd)
Auteur: Vervloet M, Noordman J, Swinkels I, Kloek C
Titel: Betere baliegesprekken met COM-MA-training.
Auteur: Vervloet M, Koster E, Lamboo A, Van Dijk L
Magazine: Pharmaceutisch Weekblad
Link: https://www.pw.nl//achtergrond/2018/betere-baliegesprekken-met-com-ma-training
Titel: Patiëntgerichte communicatie aan de balie
Auteur: Koster E, Heinen A, Van Dijk L, Vervloet M
Link: http://bit.ly/2x6Fdja
Titel: Webportal COM-MA
Auteur: Vervloet M, Heinen A, Koster E, Van Dijk L
Link: http://www.com-ma.nl/

Verslagen


Eindverslag

De apotheek is een goede plaats om problemen met medicijnen te bespreken. Goede communicatievaardigheden zijn daarbij belangrijk. In het COM-MA project ontwikkelden het NIVEL samen met andere partijen, zorgverleners en patiënten een online communicatietraining om deze vaardigheden bij assistenten te verbeteren. In drie apotheken zijn baliegesprekken opgenomen op video. Vastgelegd werd wat de assistent vertelde, of de zij vragen stelde aan de patiënt en of zij bijvoorbeeld inging op zorgen van de patiënt. Hieruit bleek verbeteringen in de communicatie mogelijk zijn, met name als het gaat om het doorvragen op antwoorden, het herkennen van zorgen en het aansluiten bij informatiebehoeften van de patiënt. De online training bestond eruit dat de onderzoekers de apothekersassistenten feedback gaven op basis van de video-opnames van hun eigen baliegesprekken. De assistenten waardeerden deze feedback en vonden de training goed uit te voeren. De COM-MA interventie is daarmee klaar om in andere apotheken gebruikt te worden.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een online feedback interventie voor apotheekmedewerkers in de poliklinische apotheek (COM-MA). Deze interventie bestaat uit een aantal onderdelen: video-opnames van baliegesprekken, zelfreflectie door de apotheekmedewerkers en gepersonaliseerde feedback (communicatieadvies op maat). Met deze interventie willen we de patiëntgerichte communicatie aan de apotheekbalie verbeteren. Dit vergroot de patiëntparticipatie aan de balie. Dit kan vervolgens leiden tot een eerdere signalering van geneesmiddelgerelateerde problemen.
In dit project wordt deze interventie ontwikkeld en uitgetest in drie poliklinische apotheken. Ook maakt een evaluatie van de implementatie van de interventie deel uit van het project.

Samenvatting van de aanvraag

Achtergrond: De apotheekbalie is een goede plaats om geneesmiddel-gerelateerde problemen te voorkomen, signaleren en bespreken. Echter, de communicatie is daar niet altijd optimaal en kansen om het geneesmiddelengebruik te bespreken worden niet volledig benut. Algemene communicatietrainingen lijken niet afdoende om dit te verhelpen. Onderzoek in andere settings dan de apotheek laat zien dat de kwaliteit van de communicatie verbetert door het gebruik van video-opnames, zelfreflectie en persoonlijke feedback. Het online aanbieden van een interventie die deze eigenschappen combineert, heeft voordelen in termen van kosten, gemak en flexibiliteit en daarmee in termen van implementeerbaarheid. Doel: Het geven van communicatie-advies op maat aan apotheekmedewerkers middels een online feedback interventie op basis van video-opnames, zelfreflectie en persoonlijk feedback alsmede het beschikbaar maken van deze interventie voor een grotere groep van apotheken. Setting: Poliklinische apotheek. Methode/interventie: (1) Ontwikkeling van een online feedback interventie gebaseerd op literatuur en focusgroepen met patiënten en apotheekmedewerkers en resultaten van onze eerdere observationele studie (video-opnames in de apotheek), (2) interventie (in apotheken (pre-post design), (3) evaluatie met het oog op grootschaliger implementatie; (4) ter beschikking stellen van de interventie project tegen kostprijs via het Centrum Patiënt en Geneesmiddel. Concrete opbrengsten: Een online feedback interventie om communicatievaardigheden van apotheekmedewerkers te verbeteren (COM-MA) om zodoende een patiëntgerichte communicatiestijl te stimuleren en de signalering van geneesmiddel-gerelateerde problemen te bevorderen met als uiteindelijk doel om incidenten als gevolg van verkeerd geneesmiddelgebruik te voorkomen.

Kenmerken

Projectnummer:
836044001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. L. van Dijk
Verantwoordelijke organisatie:
NIVEL