Mobiele menu

Communicatiecampagne Verstandig Kiezen

Projectomschrijving

In dit project hebben de Federatie van Medisch Specialisten en de Patiëntenfederatie NPCF de strategie voor communicatiecampagne ontwikkeld, die de programma’s Verstandig Kiezen en Samen Beslissen verbindt. Hierin worden specialisten en patiënten ondersteund om in gezamenlijkheid beslissingen te nemen over gepast gebruik van zorg. De communicatiestrategie draagt bij aan een gemeenschappelijk taal en beeld voor specialisten en patiënten. Dit is een basisvoorwaarde om wederzijds begrip te verhogen en de drempel om met elkaar in gesprek te gaan te verlagen. Daarnaast zet de strategie in op een herhaaldelijke blootstelling van de campagneboodschap: hoe vaker mensen worden blootgesteld aan iets waar ze positief of neutraal tegenover staan, hoe positiever ze dit gaan beoordelen. De campagne doorbreekt het automatisme van artsen en patiënten in de spreekkamer door op de juiste tijd en plaats het gewenste gedrag (Samen Beslissen) te faciliteren. De strategie met een aanpak voor de invulling van het creatief concept en uitvoering is ingediend als vervolg subsidieaanvraag bij Zorginstituut Nederland.

Verslagen


Eindverslag

ZonMw heeft namens het Zorginstituut Nederland, de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie NPCF uitgenodigd om een communicatiecampagne te ontwikkelen die verbinding legt tussen de programma’s Verstandig Kiezen en Samen Beslissen waarin de Federatie van Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie NPCF samenwerken om medisch specialisten en patiënten te ondersteunen in gezamenlijkheid beslissingen te nemen over gepast gebruik van zorg: de juiste zorg op de juiste plaats, op het juiste moment. Uitgangspunt van de communicatiecampagne is bewustwording over de urgentie dat open en menselijke gesprekken in de spreekkamer nodig zijn om samen te kunnen beslissen over de meeste geschikte behandeling en hierdoor de best mogelijke (medische) zorg te kunnen bieden. Op basis een de gedragsanalyse en werkingsmechanismen is de strategie voor de communicatiecampagne vastgesteld, een campagneboodschap bepaald en is een plan van aanpak ontwikkeld voor de invulling van de creatieve fase en de uitvoering van de communicatiecampagne. Deze is in subsidieaanvraag deel 2 vormgegeven, die is ingediend bij het Zorginstituut Nederland. De Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie NPCF zijn hierbij ondersteund door reclamebureau Roorda, bekend van de campagnes NIX18, BOB en Veranderingen in de zorg. De strategische ontwikkeling en wetenschappelijk onderbouwing heeft in samenwerking met Tabula Rasa, experts in gedragsverandering en communicatie plaatsgevonden.

Samenvatting van de aanvraag

In het kader van de programma’s ‘Verstandig Kiezen’ en ‘Samen Beslissen’ werken de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie NPCF samen om medisch specialisten en patiënten te ondersteunen om in gezamenlijkheid beslissingen te nemen over gepast gebruik van zorg: de juiste zorg op de juiste plaats, op het juiste moment. Tot nu toe hebben de beiden partijen zich vooral gericht op de ontwikkeling van de activiteiten binnen de programma’s ‘Verstandig Kiezen’ en ‘Samen Beslissen’ en is hierover beperkt gecommuniceerd. De uitdaging ligt nu voor om beide programma’s beter met elkaar te verbinden en medisch specialisten en patiënten actief hierin te betrekken. ZonMw heeft, mede namens Zorginstituut Nederland, de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie NPCF daarom uitgenodigd samen een communicatiecampagne te ontwikkelen en uit te voeren waarbij het doel als volgt is omschreven: ‘de campagne is een aanvulling op de ontwikkeling van Verstandige Keuzes en Samen Beslissen en dient gewenst gedrag van artsen en patiënten te stimuleren. Enerzijds door de instrumenten die ontwikkeld zijn te verspreiden, anderzijds door nieuwe communicatieve interventies in te zetten die het gedrag beïnvloeden’. Deze subsidieaanvraag deel 1 betreft de ontwikkeling van de communicatiecampagne. Deel 1 beschrijft de probleemstelling, relevantie en een plan van aanpak voor het ontwikkelen van een campagnestrategie voor 1 jaar. De uitvoering van de communicatiestrategie wordt in deel 2 van de subsidieaanvraag in het najaar 2015 ingediend.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
516000501
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2015
2015
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N.L.A.M. Siregar
Verantwoordelijke organisatie:
Federatie Medisch Specialisten