Mobiele menu

Communicatielijn rondom Bundled Payment ontwikkelen

Projectomschrijving

De huidige financieringsvorm binnen de fysiotherapie is een van de oorzaken van de oplopende zorgkosten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker bundel inkoop als bekostiging toe. Hierdoor komt er ruimte voor andere behandelvormen die de kwaliteit van de fysiotherapie beter aantoonbaar maakt en de kosten beter reguleert.

Deze bekostiging vraagt een verandering van de inrichting van de processen in de organisatie zoals declaratie, dataverzameling en inhoudelijke zorgplannen. Dit proces hebben we als praktijk ontwikkeld. De volgende stap is het inrichten van de communicatie binnen de praktijk en naar de cliënten toe.
Wij willen de hele communicatielijn verbeteren zodat we voor de cliënt 24 uur per dag bereikbaar zijn en dat de cliënt de juiste informatie kan vinden waar de cliënt dit zoekt en de cliënt weet wat hij kan verwachten als hij of zij naar de praktijk komt.

Producten

Titel: implementatie van de productfinanciering in onze fysiotherapiepraktijk
Auteur: Attfysio

Verslagen


Eindverslag

De fysiotherapie wordt op dit moment gedeclareerd en betaald per behandeling/zitting. Deze manier van inkoop wordt gezien als een belangrijk oorzaak van de oplopende zorgkosten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker bundelinkoop als bekostiging toe.
Hierdoor komt er ruimte voor innovatie om anders te behandelen en om de kwaliteit van fysiotherapie aantoonbaar te maken. Doordat er een bedrag per indicatie wordt afgesproken is er meer vrijheid om de behandeling in te richten met andere vormen van begeleiding zoals onder
andere EHealth.
Deze manier van financiering vraagt om een verandering van inrichten van processen en systemen in de organisatie zoals declaratie, werken met zorgprogramma’s, opleiden van medewerkers, en communicatie binnen de praktijk en naar patiënten en verwijzers.
Als fysiotherapiepraktijk hebben we onze processen en systemen geanalyseerd en aangepast. De therapeuten weten wat bundelinkoop is en wat de nieuwe zorgprogramma’s inhouden. Ze kunnen het goed over brengen op de patiënt, waardoor de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt.
De hele communicatielijn is verbeterd zodat we voor de patiënt 24 uur/dag bereikbaar zijn en de patiënt de juiste informatie kan vinden.
Door het verzamelen van data leveren we een bijdrage aan het aantoonbaar maken van de kwaliteit van hert werken met zorgprogramma’s in de fysiotherapie

Samenvatting van de aanvraag

De huidige ontwikkeling binnen de praktijk met betrekking tot bundled payment vraagt ook om aanpassingen in de algehele communicatie binnen de praktijk. Waar vindt de patiënt de juiste informatie om goed op de hoogte te zijn van onze nieuwe manier van werken en hoe wordt dit gecommuniceerd naar de patiënt door alle medewerkers binnen de praktijk en hoe gaat de patiënt weer tevreden de deur uit. Met dit proces zijn we nog onvoldoende bekend binnen de fysiotherapie maar speelt wel een belangrijke rol bij de ontwikkeling van bundled payment. Als het communicatieproces goed verloopt is de patiënt vooraf al goed op de hoogte dat de fysiotherapeutische zorg nu op een andere en effectievere manier aangeboden wordt. Daarbij is het voor de patiënt dan ook duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt en hoe wij de patiënt kunnen gaan helpen naar zelfredzaamheid en zelfregie zodat de patiënt daarmee ook langer van zijn klachten af kan zijn. Wij willen de hele communicatielijn verbeteren van zodat we voor de patiënt 24 uur per dag bereikbaar zijn en dat de patiënt de juiste informatie kan vinden waar de patiënt dit zoekt.

Kenmerken

Projectnummer:
838004000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. van Leeuwen
Verantwoordelijke organisatie:
Attfysio