Mobiele menu

Communiceren volgens de SBAR – Op weg naar effectieve communicatie in acute situaties in het verpleeghuis

De SBAR-methode

Als verpleeghuisbewoners plotseling verslechteren is optimale communicatie tussen verzorgenden, verpleegkundigen en artsen belangrijk. De communicatie is op deze momenten echter wisselend van kwaliteit. De SBAR-methode is een methode om gestructureerd te communiceren bij acute situaties. Ondanks de bewezen effectiviteit van de SBAR, is het implementeren niet zo maar een succes.

Doel

In dit project werken we door actieonderzoek gedurende 3 jaar aan het implementeren en borgen van de SBAR-methode.

Implementatie volgens het GPS-model

Het implementeren van de SBAR vindt plaats volgens het GPS-model. Het GPS-model is een samenvoeging van twee implementatiemodellen: Grol en Wensing en het i-PARIHS-raamwerk. Er is nog geen ervaring met het GPS-model in grootschalig implementatieonderzoek. Het project levert dus kennis op over het implementeren van de SBAR en over het GPS-model.

Kenmerken

Projectnummer:
10040032110003
Looptijd: 67%
Looptijd: 67 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.H. Lovink
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Implementatie van effectieve interventies

Om het gebruik van kennis in praktijk, beleid en onderwijs te stimuleren, financieren wij 4 projecten die met gerichte implementatieactiviteiten en implementatieonderzoek aan de slag gaan. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.