Mobiele menu

Community of care Midden Gelderland

De Community of Care heeft als doel een nieuwe manier van samenwerken en duurzame financiering te ontwikkelen om betekenisvolle preventie-initiatieven te kunnen realiseren. Het doel van dit project was om inzicht te verkrijgen in de huidige stand van zaken met betrekking tot gezondheid van de inwoners in de regio en het identificeren van thema’s die op het gebied van preventie zouden kunnen worden aangepakt. Er zijn een drietal thema’s gedefinieerd waarop interventies worden ontwikkeld:

  • Gezond Gedrag: Het faciliteren van gezond gedrag bij kinderen en volwassenen met overgewicht.
  • Sociale Inclusie: Het versterken van de positie van mensen met een lichtverstandelijke beperking.
  • Mentaal welbevinden: Het terugdringen van depressie en suïcide (en eenzaamheid).

Een gedeelde noemer van al deze thema’s is de toenemende ongelijkheid in de maatschappij. Er is dan ook bij alle uitgangspunten aandacht voor het bereiken en betrekken van de mensen met een laag sociaal economische status

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100441910045
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. Rinkes
Verantwoordelijke organisatie:
Rijnstate Ziekenhuis