Mobiele menu

Community of Care: Preventie is van ons allemaal

De Community of Care Midden-Gelderland is een jonge, bottom up opgebouwde netwerkorganisatie op initiatief van GGD Gelderland-Midden (VGGM), zorgverzekeraar Menzis, Gemeente Arnhem, zorggroep OnzeHuisartsen en Ziekenhuis Rijnstate. De partners hebben elkaar de afgelopen jaren gevonden in de ontwikkeling en implementatie van GO! Gezond Onderweg (Ketenaanpak overgewicht en obesitas kinderen).

Bij de samenwerkingspartners is in 2019 de wens ontstaan om te kijken hoe de kennis en ervaring op het gebied van een preventie-programma breder kan worden ingezet. Bovengenoemde kern-partners hebben, ondersteund door o.a. Reframing Studios en Proscoop, samen met vele partijen uit de zorg, welzijn en sociaal domein een eerste stap gezet naar nauwere samenwerking (communityofcare.nl).

Met deze subsidie willen we komen tot nieuwe manieren van (samen)werken om de gezondheid van (kwetsbare) inwoners, in samenwerking met hun, te verbeteren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100022020005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Smit
Verantwoordelijke organisatie:
Rijnstate