Mobiele menu

A community ICT platform to support the functioning and participation of community-dwelling elderly people: feasibility and impact

Projectomschrijving

Hoe kan de interventie Community Wise bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden van bewoners met een lage SES in provincie Groningen? Een onderzoek met als doel ontwikkeling en evaluatie.

Doel

Het plan was om in het project te onderzoeken op welke wijze ouderen (65-85 jaar) en hun naasten dit platform gingen gebruiken en hoe zij dit ervaarden. De respons op het platform was echter zo laag dat het niet mogelijk was om het onderzoek voort te zetten. Hierop is de onderzoeksvraag bijgesteld en hebben de onderzoekers onderzocht waarom de betrokkenheid van ouderen onvoldoende was.

Aanpak

Kan een digitaal wijkportaal ouderen ondersteunen om zelfredzaam en actief te blijven in hun eigen leefomgeving? Technologie kan hierbij uitkomst bieden, maar dit is tegelijkertijd een spannende uitdaging omdat niet alle ouderen vertrouwd zijn met internet en computers. In dit project hebben de onderzoekers samen met ouderen- en buurtorganisaties een digitaal wijkportaal ingericht. Dit ‘Internet’ platform biedt in de vorm van apps o.a. informatie over buurtactiviteiten, elkaar hulp vragen en bieden en ideeën voor nieuwe activiteiten (bijvoorbeeld samen wandelen en eten).

Samenwerkingspartners

Het project was een samenwerking tussen: UMC Groningen, Gemeente Groningen, Wijkbelangen Delfzijl Noord, Stichting WijzOud, Stichting Groningen Plus, Gemeente Delfzijl, WIJ-Selwerd, WIJ-Rivierenbuurt, Sport4Connect, Huis van de Sport, Hanze Hogeschool en - indirect via Stichting WijzOud - ROC van Twente, Saxion Hogeschool, Fysiotherapiepraktijk van Iersel, Beter Wonen, Woonzorg Nederland.

Resultaten

Uiteindelijk is het niet gelukt om dit platform echt van de grond te krijgen. Nader onderzoek bij verschillende groepen ouderen en vergelijkbare initiatieven in het land leert dat diverse factoren op dit moment nog een succesvolle implementatie in de weg staan. Dat betreft o.a. het gebruiksgemak van ‘de techniek’, onvoldoende commitment van de betrokken partijen (waaronder zorg- en welzijnsorganisaties), en onduidelijkheid over de regie en het eigenaarschap van het platform.
Aan deze belemmeringen moet eerst gewerkt worden alvorens nieuwe initiatieven op dit terrein opgestart worden.

Producten

Titel: https://www.zuyd.nl/binaries/content/assets/zuyd/onderzoek/rapporten--presentaties/wijkgerichte-zorg---proefschrift-sarah-willard.pdf
Auteur: Sarah Willard
Link: https://www.zuyd.nl/binaries/content/assets/zuyd/onderzoek/rapporten--presentaties/wijkgerichte-zorg---proefschrift-sarah-willard.pdf

Verslagen


Eindverslag

Om ouderen te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen is een online wijkplatform ontwikkeld in Heerlen. Dit gebeurde samen met ouderen- en buurtorganisaties. Dit ‘Internet’ platform biedt in de vorm van apps o.a. informatie over buurtactiviteiten, elkaar hulp vragen en bieden en ideeën voor nieuwe activiteiten (bijvoorbeeld samen wandelen en eten). Uiteindelijk is het niet gelukt om dit platform echt van de grond te krijgen. Nader onderzoek bij verschillende groepen ouderen en vergelijkbare initiatieven in het land leert dat diverse factoren op dit moment nog een succesvolle implementatie in de weg staan. Dat betreft o.a. het gebruiksgemak van ‘de techniek’, onvoldoende commitment van de betrokken partijen (waaronder zorg- en welzijnsorganisaties), en onduidelijkheid over de regie en het eigenaarschap van het platform. Aan deze belemmeringen moet eerst gewerkt worden alvorens nieuwe initiatieven op dit terrein opgestart worden.

Samenvatting van de aanvraag

Older people prefer to stay at home, independently and active in their own environment. Information and communication technology can support them in accomplishing these goals. This is challenging though, as part of them is not familiar yet with computers and the internet. We introduce a community ICT platform in Heerlen, a city with a highly ageing population, in close collaboration with older persons and other active citizens. This platform offers by means of simple and clear apps a.o. a market place for mutual services, community information, access to professional services, and possibilities to set up new community (e.g. walking and dinner) activities. A process evaluation will be conducted to study the use of the ICT platform by older persons and their experiences (aged 65+, 15 client situations). An impact evaluation will be used to study its impact on their independent functioning, social contacts and involvement in community activities over a 12 months period (n=100). Samenvatting (in Dutch) Ouderen willen zo lang mogelijk zelfredzaam en actief blijven in hun eigen leefomgeving. Technologie kan dit ondersteunen, maar dit is een spannende uitdaging omdat niet alle ouderen vertrouwd zijn met internet en computers. In dit project gaan we samen met ouderen- en buurtorganisaties een digitaal wijkportaal inrichten voor ouderen en andere wijkbewoners in Heerlen. Dit computerportaal biedt in de vorm van eenvoudige en eenduidige apps mogelijkheden om o.a. vraag en aanbod van onderlinge diensten te regelen, informatie van de gemeente en verenigingen beschikbaar te maken, en activiteiten op te starten (bijvoorbeeld samen wandelen en eten). In het project wordt bekeken op welke wijze ouderen (65-85 jaar) en hun naasten dit platform gaan gebruiken en hoe zij dit ervaren. Dit gebeurt bij 15 ouderen. Daarnaast wordt bij 100 ouderen gevolgd welke invloed zo’n platform in de loop van de tijd heeft op hun functioneren, sociale contacten en actieve betrokkenheid bij de buurt.

Kenmerken

Projectnummer:
531001303
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.J.L. van Rossum
Verantwoordelijke organisatie:
Zuyd Hogeschool