Mobiele menu

A community ICT platform to support the functioning and participation of community-dwelling elderly people: feasibility and impact

Hoe kan de interventie Community Wise bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden van bewoners met een lage SES in provincie Groningen? Een onderzoek met als doel ontwikkeling en evaluatie.

Doel

Het plan was om in het project te onderzoeken op welke wijze ouderen (65-85 jaar) en hun naasten dit platform gingen gebruiken en hoe zij dit ervaarden. De respons op het platform was echter zo laag dat het niet mogelijk was om het onderzoek voort te zetten. Hierop is de onderzoeksvraag bijgesteld en hebben de onderzoekers onderzocht waarom de betrokkenheid van ouderen onvoldoende was.

Aanpak

Kan een digitaal wijkportaal ouderen ondersteunen om zelfredzaam en actief te blijven in hun eigen leefomgeving? Technologie kan hierbij uitkomst bieden, maar dit is tegelijkertijd een spannende uitdaging omdat niet alle ouderen vertrouwd zijn met internet en computers. In dit project hebben de onderzoekers samen met ouderen- en buurtorganisaties een digitaal wijkportaal ingericht. Dit ‘Internet’ platform biedt in de vorm van apps o.a. informatie over buurtactiviteiten, elkaar hulp vragen en bieden en ideeën voor nieuwe activiteiten (bijvoorbeeld samen wandelen en eten).

Samenwerkingspartners

Het project was een samenwerking tussen: UMC Groningen, Gemeente Groningen, Wijkbelangen Delfzijl Noord, Stichting WijzOud, Stichting Groningen Plus, Gemeente Delfzijl, WIJ-Selwerd, WIJ-Rivierenbuurt, Sport4Connect, Huis van de Sport, Hanze Hogeschool en - indirect via Stichting WijzOud - ROC van Twente, Saxion Hogeschool, Fysiotherapiepraktijk van Iersel, Beter Wonen, Woonzorg Nederland.

Resultaten

Uiteindelijk is het niet gelukt om dit platform echt van de grond te krijgen. Nader onderzoek bij verschillende groepen ouderen en vergelijkbare initiatieven in het land leert dat diverse factoren op dit moment nog een succesvolle implementatie in de weg staan. Dat betreft o.a. het gebruiksgemak van ‘de techniek’, onvoldoende commitment van de betrokken partijen (waaronder zorg- en welzijnsorganisaties), en onduidelijkheid over de regie en het eigenaarschap van het platform.
Aan deze belemmeringen moet eerst gewerkt worden alvorens nieuwe initiatieven op dit terrein opgestart worden.

Producten

Titel: https://www.zuyd.nl/binaries/content/assets/zuyd/onderzoek/rapporten--presentaties/wijkgerichte-zorg---proefschrift-sarah-willard.pdf
Auteur: Sarah Willard
Link: https://www.zuyd.nl/binaries/content/assets/zuyd/onderzoek/rapporten--presentaties/wijkgerichte-zorg---proefschrift-sarah-willard.pdf

Verslagen


Eindverslag

Om ouderen te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen is een online wijkplatform ontwikkeld in Heerlen. Dit gebeurde samen met ouderen- en buurtorganisaties. Dit ‘Internet’ platform biedt in de vorm van apps o.a. informatie over buurtactiviteiten, elkaar hulp vragen en bieden en ideeën voor nieuwe activiteiten (bijvoorbeeld samen wandelen en eten). Uiteindelijk is het niet gelukt om dit platform echt van de grond te krijgen. Nader onderzoek bij verschillende groepen ouderen en vergelijkbare initiatieven in het land leert dat diverse factoren op dit moment nog een succesvolle implementatie in de weg staan. Dat betreft o.a. het gebruiksgemak van ‘de techniek’, onvoldoende commitment van de betrokken partijen (waaronder zorg- en welzijnsorganisaties), en onduidelijkheid over de regie en het eigenaarschap van het platform. Aan deze belemmeringen moet eerst gewerkt worden alvorens nieuwe initiatieven op dit terrein opgestart worden.

Kenmerken

Projectnummer:
531001303
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.J.L. van Rossum
Verantwoordelijke organisatie:
Zuyd Hogeschool
Afbeelding
Kennisbundel gezonde wijk

In de kennisbundel Gezond leven in gemeente en regio vindt u een selectie van de meest bruikbare kennis uit onderzoek naar gezondheidsaanpakken in de wijk voor gemeenten en GGD’en. In ruim 4 jaar is de kennis opgedaan in 35 projecten, met subsidie uit ons Preventieprogramma.