Mobiele menu

Community voor cliënt en naasten Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang

Wij willen bijdragen aan dat iedereen mee kan doen in de samenleving. We richten ons op het bereiken van (voormalig) bewoners uit Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang en hun naasten. We ontwikkelen een pool ondersteund met een online community. Deelnemers aan deze pool worden getraind (naar behoefte) tot ervaringsgerichte meedenkers en kunnen, individueel of in gezamenlijkheid, op basis van vraagstukken ingezet worden voor: trainingen, consultatie en advies, etc. Deelname aan de pool de mogelijkheid om betrokken te zijn, vaardigheden te ontwikkelen en invloed uit te oefenen. De pool is een vindplek voor beleidsmakers, opleidingsinstellingen en andere stakeholders voor de inzet van cliëntparticipatie. De online community biedt ondersteuning, verbinding en het verzamelt signalen. Het is een bron van kennis. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met alle betrokken partijen van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang.

Kenmerken

Projectnummer:
07420132210036
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.S.L. Bierbooms van Bokhoven
Verantwoordelijke organisatie:
Zorgbelang Brabant|Zeeland