Mobiele menu

Community Wise: Stimulating, physical vitality, resilience and social vitality as components of positive health of inhabitants of neighborhoods with low social economic status

Hoe kan de interventie Community Wise bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden van bewoners met een lage SES in provincie Groningen? Een onderzoek met als doel ontwikkeling en evaluatie.

Doel

In achterstandswijken wonen relatief veel ouderen met gezondheidsachterstanden. In dit project werden de effecten van een buurtprogramma “Community Wise” onderzocht op positieve gezondheid; fysieke vitaliteit, veerkracht en sociale vitaliteit, in 12 bijeenkomsten met sport, spel en andere actieve werkvormen.

Aanpak

Deelnemers voerden fysieke testen uit, vulden vragenlijsten in, en namen deel aan focusgroepen en interviews, aan het begin, het einde van Community Wise, na 6 en 12 maanden.

Samenwerkingspartners

Het project was een samenwerking tussen: UMC Groningen, Gemeente Groningen, Wijkbelangen Delfzijl Noord, Stichting WijzOud, Stichting Groningen Plus, Gemeente Delfzijl, WIJ-Selwerd, WIJ-Rivierenbuurt, Sport4Connect, Huis van de Sport, Hanze Hogeschool en - indirect via Stichting WijzOud - ROC van Twente, Saxion Hogeschool, Fysiotherapiepraktijk van Iersel, Beter Wonen, Woonzorg Nederland.

Resultaten

Deelnemers kunnen baat hebben bij het programma. Bij een deel van de deelnemers (137 in 11 groepen) verbeterde o.a. het uithoudingsvermogen, ervaarden meer eigen regie, positiever te denken en zich meer verbonden te voelen met de groep. De coronapandemie maakte het voor deelnemers lastig om activiteiten en contacten voort te zetten.

Afbeelding
Bereiken van ouderen met een lage SES met een community

Stappenplan

Hoe kan je senioren met een lage SES bereiken?
Bestand

Producten

Titel: Zelfmanagementvaardigheden Verhogen bij Ouderen door middel van de Interventie Community Wise en het Effect van de Coronapandemie hierop
Auteur: Wian Nauta
Titel: A Healthy View: The use of photo-elicitation interviews to investigate the perception of positive health among older German individuals with low socio-economic status
Auteur: Sam Phillip Bandali
Link: https://gmw.studenttheses.ub.rug.nl/28536/
Titel: Het Effect van de Omgeving op de Sociale Vitaliteit bij de Interventie Community Wise
Auteur: J.M. Reterink
Link: https://gmw.studenttheses.ub.rug.nl/27240/
Titel: Samen Sterker: Korte en Langetermijneffecten van de Interventie ‘Community Wise’ op Zelfmanagementvaardigheden bij Oudere Volwassenen Wonend in Gebieden met een Lage Sociaal Economische Status gedurende de Covid-19-Pandemie
Auteur: Charlotte Huisman
Titel: Langer en gezonder oud worden in Spijk
Auteur: Gemeente Delfzijl
Link: http://www.spijk.net/2016/12/langer-en-gezonder-oud-worden-spijk/
Titel: Kenmerken van (niet) Deelnemende Bewoners aan het ‘Community Wise’ Project
Auteur: Thirza Epema
Link: https://gmw.studenttheses.ub.rug.nl/27248/
Titel: Sociale participatie in het Community Wise project
Auteur: Nanda Pruisscher
Titel: The perception of positive health in German adults aged 60 and older with lower socioeconomic status. An interview with the use of photovoice.
Auteur: Fiona M. Fabry
Link: https://gmw.studenttheses.ub.rug.nl/28355/
Titel: De effecten van Community Wise op de percepties van deelnemers op sociale gezondheid (verbondenheid, sociale steun en eenzaamheid) en interventie eigendom
Auteur: J.E. van Schagen
Titel: Community Wise Interventie: de Verschillen tussen Deelnemers en Niet-Deelnemers
Auteur: Marrit Jinke Eleveld
Link: https://gmw.studenttheses.ub.rug.nl/27242/
Titel: Community Wise komt bij u langs
Auteur: Martine Goedendorp, Mathieu de Greef
Link: http://www.spijk.net/2017/11/community-wise-komt-langs/
Titel: The short-term effect of the intervention “Community Wise” on positive health of older adults living in socioeconomically deprived neighborhoods.
Auteur: Jiska Vorstman
Titel: Community Wise Update 1
Auteur: Mathieu de Greef, Nardi Steverink, Martine Goedendorp, Lisa Louer
Link: http://www.spijk.net/2017/09/community-wise-update-1/
Titel: Woldendorp Vitaal
Auteur: Hayo de Wit
Titel: De effecten van de coronapandemie op de lange termijn effecten van Community Wise op sociale vitaliteit
Auteur: Rachelle de Weerd
Titel: De Invloed van de Covid-19 pandemie op de Zelfmanagement Vaardigheden van Ouderen wonend in Lage SES-Wijken
Auteur: Lotte Brink
Titel: Community Wise Update 2
Auteur: Martine Goedendorp, Mathieu de Greef, Lisa Louer, Nardi Steverink
Link: http://www.spijk.net/2017/10/community-wise-update-2-2/
Titel: The Matching Model of Recruitment en Community Wise
Auteur: Emma Ruiter
Titel: Community Wise: een community based gezondheidsinterventie Een evaluatie van een ambitieus straat- en buurtprogramma
Auteur: Nick Kramer
Titel: Het effect van Community Wise op de mentale en sociale gezondheid van ouderen met een lage SES
Auteur: R.R. Voorhout
Link: https://gmw.studenttheses.ub.rug.nl/27183/
Titel: De effecten van Community Wise op de perceptie van sociale gezondheid en interventie eigendom van de participanten
Auteur: J.D. van den Brink
Link: https://gmw.studenttheses.ub.rug.nl/28244/
Titel: De Verschillen in Verbetering van de Zelfmanagementvaardigheden en Eenzaamheid tussen de Huidige Versie en de Vorige Versie van Community Wise, met een Focus op de Verschillen in Ervaring tussen Mannen en Vrouwen
Auteur: Anne Jaspers
Link: https://gmwpublic.studenttheses.ub.rug.nl/398/
Titel: Folders over de uitvoering van het programma voor de deelnemers in: Farmsum, Almelo en Buurstede.
Titel: The Bigger Picture: Research Strategy for a Photo-Elicitation Study Investigating Positive Health Perceptions of Older Adults With Low Socioeconomic Status.
Auteur: Platzer, F., Steverink, N., Haan, M., de Greef, M., & Goedendorp, M.
Magazine: International Journal of Qualitative Methods
Link: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/16094069211040950
Titel: Foto-interviews over gezondheid bij ouderen met een lage sociaaleconomische status
Auteur: Jiska Vorstman, Feline Platzer, Martine Goedendorp
Magazine: Geron, tijdschrift over ouder worden & samenleving
Titel: A healthy view? exploring the positive health perceptions of older adults with a lower socioeconomic status using photo-elicitation interviews
Auteur: Platzer, F., Steverink, N., Haan, M., de Greef, M., & Goedendorp, M.
Magazine: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being
Link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17482631.2021.1959496
Titel: Community Wise—efects and participant perceptions of a community- based -positive health intervention for older inhabitants of low SES neighbourhoods: a mixed-methods approach
Auteur: Feline Platzer, Nardi Steverink, Marieke Haan , Jiska Vorstman, Mathieu de Greef and Martine Goedendorp
Magazine: BMC Public Health
Link: https://www.zonmw.nl/sites/zonmw/files/2024-03/Artikel-Community-Wise.pdf
Titel: Community Wise: Het stimuleren van fysieke vitaliteit, veerkracht en sociale vitaliteit als componenten van positieve gezondheid van wijkbewoners met een lage sociaal economische status.
Auteur: Goedendorp, MM, de Greef, M, Steverink, N.
Titel: Het gebruik van visuele onderzoekmethodes bij ouderen.
Auteur: Platzer, FJ, Steverink, N, de Greef, M, Goedendorp, MM
Titel: The short-term effect of the intervention “Community Wise” on positive health of older adults living in socioeconomically deprived neighborhoods
Auteur: Vorstman J.
Titel: Community Wise: Stimulating, physical vitality, resilience and social vitality as components of positive health of inhabitants of neighborhoods with low social economic status
Auteur: Goedendorp, MM, de Greef, M, Steverink, N
Titel: Een onderzoek naar de perceptie en het gevoel van controle op de eigen positieve gezondheid van ouderen met een lage sociaaleconomische status aan de hand van foto-elicitatie interviews
Auteur: Platzer F, Steverink, N, Haan, M, de Greef, M, Goedendorp, M
Titel: A healthy view: The use of photo-elicitation interviews to investigate the perception of - and own controllability on - positive health among older individuals with low SES.
Auteur: Platzer, FJ, Steverink, N, de Greef, M, Goedendorp, MM.
Titel: De perceptie van en het gevoel van controle op de eigen positieve gezondheid van ouderen met een lage sociaaleconomische status, onderzocht via foto-elicitatie interviews.
Auteur: Platzer F, Steverink, N, Haan, M, de Greef, M, Goedendorp, M
Titel: Het stimuleren van fysieke vitaliteit, veerkracht en sociale vitaliteit als componenten van positieve gezondheid van wijkbewoners met een lage sociaal economische status.
Auteur: Goedendorp, MM & Steverink, N
Titel: Do pictures speak louder than words? The perception of older individuals on positive health investigated with the use of photo-elicitation interviews.
Auteur: Platzer F, Steverink, N, Haan, M, de Greef, M, Goedendorp, M.
Titel: An exploration of the effects and participants’ perceptions of a positive health intervention for older inhabitants of low SES neighborhoods
Auteur: Feline Platzer, Nardi Steverink, Jiska Vorstman, Marieke Haan, Mathieu de Greef & Martine Goedendorp
Titel: Samen vitaal ouder worden in Hoog Schuilenburg
Auteur: Kersten A, Geers C
Link: https://wijzoud.nl/2019/09/03/samen-vitaal-ouder-worden-in-hoog-schuilenburg/
Titel: Bereiken van ouderen met een lage SES met een community gerichte aanpak voor een interventie gericht op positieve gezondheid
Auteur: Jiska Vorstman, Feline Platzer, Nardi Steverink, Mathieu de Greef en Martine Goedendorp
Link: https://view.genial.ly/interactive-content-community-wise-infographic
Titel: Interventiebeschrijving Community Wise – (lokaal Vitaal)
Auteur: Feline Platzer, Martine Goedendorp, Mathieu de Greef & Nardi Steverink

Kenmerken

Projectnummer:
531001307
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ing. Martine Goedendorp
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen
Afbeelding
Kennisbundel gezonde wijk

In de kennisbundel Gezond leven in gemeente en regio vindt u een selectie van de meest bruikbare kennis uit onderzoek naar gezondheidsaanpakken in de wijk voor gemeenten en GGD’en. In ruim 4 jaar is de kennis opgedaan in 35 projecten, met subsidie uit ons Preventieprogramma.