Mobiele menu

Community Wise: Stimulating, physical vitality, resilience and social vitality as components of positive health of inhabitants of neighborhoods with low social economic status

Projectomschrijving

Vraagstuk

In achterstandswijken wonen relatief veel ouderen met gezondheidsachterstanden. In dit project werden de effecten van een buurtprogramma “Community Wise” onderzocht op positieve gezondheid; fysieke vitaliteit, veerkracht en sociale vitaliteit, in 12 bijeenkomsten met sport, spel en andere actieve werkvormen.

Onderzoek / werkwijze

Deelnemers voerden fysieke testen uit, vulden vragenlijsten in, en namen deel aan focusgroepen en interviews, aan het begin, het einde van Community Wise, na 6 en 12 maanden.

Uitkomst

Deelnemers kunnen baat hebben bij het programma. Bij een deel van de deelnemers (137 in 11 groepen) verbeterde o.a. het uithoudingsvermogen, ervaarden meer eigen regie, positiever te denken en zich meer verbonden te voelen met de groep. De coronapandemie maakte het voor deelnemers lastig om activiteiten en contacten voort te zetten.

Producten

De kennis is verspreid via wetenschappelijke tijdschriften, websites en presentaties. Naast o.a. artikelen is een bereikstrategie infographic opgeleverd.

 

Producten

Titel: Zelfmanagementvaardigheden Verhogen bij Ouderen door middel van de Interventie Community Wise en het Effect van de Coronapandemie hierop
Auteur: Wian Nauta
Titel: A Healthy View: The use of photo-elicitation interviews to investigate the perception of positive health among older German individuals with low socio-economic status
Auteur: Sam Phillip Bandali
Link: https://gmw.studenttheses.ub.rug.nl/28536/
Titel: Het Effect van de Omgeving op de Sociale Vitaliteit bij de Interventie Community Wise
Auteur: J.M. Reterink
Link: https://gmw.studenttheses.ub.rug.nl/27240/
Titel: Samen Sterker: Korte en Langetermijneffecten van de Interventie ‘Community Wise’ op Zelfmanagementvaardigheden bij Oudere Volwassenen Wonend in Gebieden met een Lage Sociaal Economische Status gedurende de Covid-19-Pandemie
Auteur: Charlotte Huisman
Titel: Langer en gezonder oud worden in Spijk
Auteur: Gemeente Delfzijl
Link: http://www.spijk.net/2016/12/langer-en-gezonder-oud-worden-spijk/
Titel: Kenmerken van (niet) Deelnemende Bewoners aan het ‘Community Wise’ Project
Auteur: Thirza Epema
Link: https://gmw.studenttheses.ub.rug.nl/27248/
Titel: Samen vitaal ouder worden in Hoog Schuilenburg.
Auteur: Kersten A, Geers C
Titel: Sociale participatie in het Community Wise project
Auteur: Nanda Pruisscher
Titel: The perception of positive health in German adults aged 60 and older with lower socioeconomic status. An interview with the use of photovoice.
Auteur: Fiona M. Fabry
Link: https://gmw.studenttheses.ub.rug.nl/28355/
Titel: De effecten van Community Wise op de percepties van deelnemers op sociale gezondheid (verbondenheid, sociale steun en eenzaamheid) en interventie eigendom
Auteur: J.E. van Schagen
Titel: Community Wise Interventie: de Verschillen tussen Deelnemers en Niet-Deelnemers
Auteur: Marrit Jinke Eleveld
Link: https://gmw.studenttheses.ub.rug.nl/27242/
Titel: Community Wise komt bij u langs
Auteur: Martine Goedendorp, Mathieu de Greef
Link: http://www.spijk.net/2017/11/community-wise-komt-langs/
Titel: The short-term effect of the intervention “Community Wise” on positive health of older adults living in socioeconomically deprived neighborhoods.
Auteur: Jiska Vorstman
Titel: Community Wise Update 1
Auteur: Mathieu de Greef, Nardi Steverink, Martine Goedendorp, Lisa Louer
Link: http://www.spijk.net/2017/09/community-wise-update-1/
Titel: Woldendorp Vitaal
Auteur: Hayo de Wit
Titel: De effecten van de coronapandemie op de lange termijn effecten van Community Wise op sociale vitaliteit
Auteur: Rachelle de Weerd
Titel: De Invloed van de Covid-19 pandemie op de Zelfmanagement Vaardigheden van Ouderen wonend in Lage SES-Wijken
Auteur: Lotte Brink
Titel: Community Wise Update 2
Auteur: Martine Goedendorp, Mathieu de Greef, Lisa Louer, Nardi Steverink
Link: http://www.spijk.net/2017/10/community-wise-update-2-2/
Titel: The Matching Model of Recruitment en Community Wise
Auteur: Emma Ruiter
Titel: Community Wise: een community based gezondheidsinterventie Een evaluatie van een ambitieus straat- en buurtprogramma
Auteur: Nick Kramer
Titel: Het effect van Community Wise op de mentale en sociale gezondheid van ouderen met een lage SES
Auteur: R.R. Voorhout
Link: https://gmw.studenttheses.ub.rug.nl/27183/
Titel: De effecten van Community Wise op de perceptie van sociale gezondheid en interventie eigendom van de participanten
Auteur: J.D. van den Brink
Link: https://gmw.studenttheses.ub.rug.nl/28244/
Titel: De Verschillen in Verbetering van de Zelfmanagementvaardigheden en Eenzaamheid tussen de Huidige Versie en de Vorige Versie van Community Wise, met een Focus op de Verschillen in Ervaring tussen Mannen en Vrouwen
Auteur: Anne Jaspers
Link: https://gmwpublic.studenttheses.ub.rug.nl/398/
Titel: Folders over de uitvoering van het programma voor de deelnemers in: Farmsum, Almelo en Buurstede.
Titel: The Bigger Picture: Research Strategy for a Photo-Elicitation Study Investigating Positive Health Perceptions of Older Adults With Low Socioeconomic Status.
Auteur: Platzer, F., Steverink, N., Haan, M., de Greef, M., & Goedendorp, M.
Magazine: International Journal of Qualitative Methods
Link: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/16094069211040950
Titel: Foto-interviews over gezondheid bij ouderen met een lage sociaaleconomische status
Auteur: Jiska Vorstman, Feline Platzer, Martine Goedendorp
Magazine: Geron, tijdschrift over ouder worden & samenleving
Titel: A healthy view? exploring the positive health perceptions of older adults with a lower socioeconomic status using photo-elicitation interviews
Auteur: Platzer, F., Steverink, N., Haan, M., de Greef, M., & Goedendorp, M.
Magazine: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being
Link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17482631.2021.1959496
Titel: Community Wise: Het stimuleren van fysieke vitaliteit, veerkracht en sociale vitaliteit als componenten van positieve gezondheid van wijkbewoners met een lage sociaal economische status.
Auteur: Goedendorp, MM, de Greef, M, Steverink, N.
Titel: Het gebruik van visuele onderzoekmethodes bij ouderen.
Auteur: Platzer, FJ, Steverink, N, de Greef, M, Goedendorp, MM
Titel: Community Wise: Stimulating, physical vitality, resilience and social vitality as components of positive health of inhabitants of neighborhoods with low social economic status
Auteur: Goedendorp, MM, de Greef, M, Steverink, N
Titel: The short-term effect of the intervention “Community Wise” on positive health of older adults living in socioeconomically deprived neighborhoods
Auteur: Vorstman J.
Titel: Community Wise: Stimulating, physical vitality, resilience and social vitality as components of positive health of inhabitants of neighborhoods with low social economic status
Auteur: Goedendorp, MM, de Greef, M, Steverink, N
Titel: Een onderzoek naar de perceptie en het gevoel van controle op de eigen positieve gezondheid van ouderen met een lage sociaaleconomische status aan de hand van foto-elicitatie interviews
Auteur: Platzer F, Steverink, N, Haan, M, de Greef, M, Goedendorp, M
Titel: A healthy view: The use of photo-elicitation interviews to investigate the perception of - and own controllability on - positive health among older individuals with low SES.
Auteur: Platzer, FJ, Steverink, N, de Greef, M, Goedendorp, MM.
Titel: De perceptie van en het gevoel van controle op de eigen positieve gezondheid van ouderen met een lage sociaaleconomische status, onderzocht via foto-elicitatie interviews.
Auteur: Platzer F, Steverink, N, Haan, M, de Greef, M, Goedendorp, M
Titel: Het stimuleren van fysieke vitaliteit, veerkracht en sociale vitaliteit als componenten van positieve gezondheid van wijkbewoners met een lage sociaal economische status.
Auteur: Goedendorp, MM & Steverink, N
Titel: Community Wise: Het stimuleren van fysieke vitaliteit, veerkracht en sociale vitaliteit als componenten van positieve gezondheid van wijkbewoners met een lage sociaal economische status.
Auteur: Goedendorp, MM
Titel: Do pictures speak louder than words? The perception of older individuals on positive health investigated with the use of photo-elicitation interviews.
Auteur: Platzer F, Steverink, N, Haan, M, de Greef, M, Goedendorp, M
Titel: Do pictures speak louder than words? The perception of older individuals on positive health investigated with the use of photo-elicitation interviews.
Auteur: Platzer F, Steverink, N, Haan, M, de Greef, M, Goedendorp, M.
Titel: An exploration of the effects and participants’ perceptions of a positive health intervention for older inhabitants of low SES neighborhoods
Auteur: Feline Platzer, Nardi Steverink, Jiska Vorstman, Marieke Haan, Mathieu de Greef & Martine Goedendorp
Titel: Samen vitaal ouder worden in Hoog Schuilenburg
Auteur: Kersten A, Geers C
Link: https://wijzoud.nl/2019/09/03/samen-vitaal-ouder-worden-in-hoog-schuilenburg/
Titel: Bereiken van ouderen met een lage SES met een community gerichte aanpak voor een interventie gericht op positieve gezondheid
Auteur: Jiska Vorstman, Feline Platzer, Nardi Steverink, Mathieu de Greef en Martine Goedendorp
Link: https://view.genial.ly/interactive-content-community-wise-infographic
Titel: Interventiebeschrijving Community Wise – (lokaal Vitaal)
Auteur: Feline Platzer, Martine Goedendorp, Mathieu de Greef & Nardi Steverink

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

English Summary The province of Groningen (Netherlands) is facing large health disparities and a rapidly aging population. The province’s relatively large subpopulation with a low socio-economic status (SES) often has an unhealthy lifestyle. This causes chronic health problems, often with onset from the age of 40 on. In addition to a higher rate of personal health problems, social participation and informal care exchange are lower in low SES neighborhoods. To improve positive health in middle-aged and older low SES individuals, community-based interventions are needed that will not only affect individual inhabitants but the entire livability of these neighborhoods. The proposed project focuses explicitly on three core aspects of positive health, namely physical vitality, resilience, and social vitality. The community-based “Community Wise” intervention, which will be developed and tested in this project, addresses all three aspects. Community Wise is partly based on the existing evidence-based DELFGOUD and GRIP&GLEAM (G&G) interventions. The proposed project will be carried out in several areas including low SES neighborhoods in the city of Groningen, low SES villages belonging to the municipality of Delfzijl in the North East, and the low SES area of the Peat colonies which covers 13 municipalities in the South East of the province of Groningen. In these areas Community Wise meets the needs of inhabitants, professionals and municipalities. The aim of the proposed study is to determine the effect and the impact of the Community Wise intervention. To do so, we will compare a group receiving the Community Wise intervention to a waiting list control group on the primary outcome of positive health. The latter consists of physical vitality (fitness and muscle strength), resilience and social vitality (loneliness and social cohesion). Secondary outcomes to be evaluated are body mass index, nutrition, daily functioning, connectedness, well-being, and intervention ownership. The primary target group consists of low SES people 40 years of age and older, having low levels of resilience, low physical activity, and/or low social vitality. The secondary target group consists of participating neighborhood inhabitants who do have healthy levels of resilience or physical and/or social vitality. The study design is a pretest–posttest experimental controlled intervention. Two streets or communities in the target neighborhoods will be approached simultaneously, respecting natural borders (usually certain streets). After the baseline assessment, one community will be randomly assigned to the intervention group the other to the waiting list control group. Post-intervention assessments will take place directly after intervention delivery has been completed and again after 6 and 12 months. We aim to include 200 participants at baseline in order to yield 154 completers. Based on the DELFGOUD recruitment method, a proactive integrated approach will be used in which inhabitants as well as formal and informal networks participate. Community Wise will be a jointly developed network intervention with three parts: 1) “Get going” [Aan de slag], based on DELFGOUD and focusing on physical vitality; 2) “At the Wheel” [Aan het stuur], based on the G&G interventions and focusing on resilience; and 3) The “Street project” will be an entirely bottom-up intervention component designed to stimulate social vitality. The aim of the Street project is to stimulate participants to investigate the positive health preferences of inhabitants and together plan how to realize prioritized community positive health preferences. Ownership skills will be taught throughout Community Wise. This will enable participants to facilitate the maintenance of activities, keep participants involved, and incorporate new participants. In this way the community will take over ownership of the project and become independent of the project initiators, which is the ultimate goal. Summary in Dutch De provincie Groningen kenmerkt zich door grote gezondheidsachterstanden en een vergrijzende populatie. De relatief grote groep met een lage sociaal-economische status (SES) heeft vaak een ongezonde leefstijl, waardoor al vanaf 40-jarige leeftijd chronische aandoeningen optreden. Bovendien zijn er veel buurten met weinig sociale participatie en mantelzorg. Om de positieve gezondheid in deze buurten te bevorderen wordt de integrale buurtaanpak “Community Wise” ontwikkeld en getest. Community Wise is een buurtnetwerk-interventie voor 40+ers in zgn. krachtwijken. De interventie is deels gebaseerd op de bestaande effectieve DELFGOUD en GRIP&GLANS interventies. Community Wise is gericht op drie centrale componenten van positieve gezondheid, namelijk fysieke vitaliteit, veerkracht en sociale vitaliteit, en heeft als basis de behoeften van bewoners, professionals en gemeenten. Community Wise wordt uitgevoerd in krachtwijken in de stad Groningen, rondom Delfzijl, en in de Veenkoloniën.

Kenmerken

Projectnummer:
531001307
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2016
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ing. Martine Goedendorp
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen