Mobiele menu

Comparing the effectiveness and costs of bevacizumab to ranibizumab in patients with exudative age-related macular degeneration (BRAMD)

Projectomschrijving

De BRAMD studie was een vergelijkend onderzoek naar de kosten en effectiviteit van Lucentis en Avastin bij natte maculadegeneratie, de voornaamste oorzaak van blindheid en slechtziendheid in Nederland. Het goedkope Avastin is geregistreerd voor de behandeling van kanker en wordt off-label gebruikt, het veel duurdere Lucentis is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van natte maculadegeneratie. De visuswinst bij behandeling met Avastin bleek niet slechter dan bij Lucentis. Behandeling met Avastin was circa 10.000 euro per patiënt per jaar goedkoper. Wel vonden we meer variatie in de werking van Avastin dan bij Lucentis, met zowel meer patiënten die het beter als slechter deden. De patiënten die het slechter deden leken baat te hebben van een switch naar Lucentis. Onze studie ondersteunt het gebruik van Avastin als eerste keus bij de behandeling van natte maculadegeneratie, maar pleit ook voor nader onderzoek naar het nut van Lucentis bij patiënten die minder goed reageren op Avastin.

Meer informatie

Verslagen


Eindverslag

Bij patienten met natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie worden in Nederland meer dan 40.000 behandelingen per jaar verricht met injecties in het oog met twee remmers van de groeifactor VEGF, Avastin en Lucentis. Avastin wordt off label gebruikt en is goedkoop, lucentis is officieel geregistreerd voor deze behandeling maar aanzienlijk duurder. In de BRAMD studie is de werking van ranibizumab en bevacizumab rechtstreeks vergeleken bij 327 patienten met maculadegeneratie. Er werd geen verschil gevonden in de werkzaamheid, terwijl de kosten van een maandelijkse behandeling met bevacizumab in de studie meer dan €10.000,- per jaar lager waren. In de dagelijkse praktijk betekent dat een besparing van circa €5.000,- euro per jaar per patient in de eerste twee jaar van de behandeling. De resultaten van de BRAMD studie zijn een goede onderbouwing voor het primair behandelen van maculadegeneratie met avastin, wat een besparing kan opleveren voor de Nederlandse gezondheidszorg die kan oplopen tot 100 miljoen euro per jaar.
In Nederland worden bij patienten met exsudatieve leeftijdsgebonden maculadegeneratie circa 40.000 behandelingen per jaar verricht met injecties in het oog met remmers van VEGF. In ongeveer de helft van de gevallen wordt hierbij het officieel geregistreerde dure geneesmiddel ranibizumab toegediend, en in de andere helft het veel goedkopere bevacizumab, dat off-label wordt gebruikt. De BRAMD studie is een ´state of the art´ gerandomiseerde, dubbel-gemaskeerde, vergelijkende studie waarin voor het eerst de kosten en werking van een behandeling van 12 maandelijkse injecties met ranibizumab of bevacizumab bij patienten met exsudatieve leeftijdsgebonden maculadegeneratie worden vergeleken. De studie vindt plaats in 5 academische centra in Nederland. De inclusie voor de studie is begonnen in januari 2009, en tot 31 oktober 2011 zijn 319 patienten geincludeerd op een totaal van 330, om tot 304 evalueerbare patienten te komen. De eindresultaten worden eind 2012 verwacht. De resultaten van de studie kunnen door aanpassing van richtlijnen een besparing opleveren voor de Nederlandse gezondheidszorg van circa 20 miljoen euro per jaar.

Samenvatting van de aanvraag

De BRAMD studie was een vergelijkend onderzoek naar de kosten en effectiviteit van Lucentis en Avastin bij natte maculadegeneratie, de voornaamste oorzaak van blindheid en slechtziendheid in Nederland. Het goedkope Avastin is geregistreerd voor de behandeling van kanker en wordt off-label gebruikt, het veel duurdere Lucentis is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van natte maculadegeneratie. De visuswinst bij behandeling met Avastin bleek niet slechter dan bij Lucentis. Behandeling met Avastin was circa 10.000 euro per patiënt per jaar goedkoper. Wel vonden we meer variatie in de werking van Avastin dan bij Lucentis, met zowel meer patiënten die het beter als slechter deden. De patiënten die het slechter deden leken baat te hebben van een switch naar Lucentis. Onze studie ondersteunt het gebruik van Avastin als eerste keus bij de behandeling van natte maculadegeneratie, maar pleit ook voor nader onderzoek naar het nut van Lucentis bij patiënten die minder goed reageren op Avastin.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
170885606
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. R.O. Schlingemann
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC