A computer-assisted decision support model used for antibiotic stewardship

Projectomschrijving

Om antibiotica beter voor te kunnen schrijven, is een computergestuurd beslissingssysteem (CBS) ontwikkeld. Dit CBS combineert patiëntgegevens met de landelijke antibioticarichtlijnen
en geeft de dokter een advies op maat over soort antibioticum en dosering.

In het project is uiteindelijk gekozen voor losse softwaremodules in plaats van het beoogde geïntegreerd CBS, omdat de verschillende software leveranciers in de verschillende betrokken ziekenhuizen geen geïntegreerd CBS konden garanderen.

Een aantal van de ontwikkelde modules zijn gevalideerd en worden gebruikt in het antibiotica stewardshipteam van het Erasmus MC. De verwachting is dat het beslissingssysteem tot meer goed voorgeschreven antibiotica leidt en op den duur antibioticaresistentie vermindert.

Omdat de ontwikkeling van een geïntegreerd systeem niet mogelijk bleek, konden de beoogde doelstellingen van het project niet gehaald worden en een brede implementeerbaarheid van de resultaten niet gegarandeerd worden. Hierdoor is de financiering van het project voortijdig beëindigd.

Producten
Titel: Use of CDSS in antimicrobial stewardship
Auteur: A. Verbon
Link: http://resources.interactie.org/2016/abs/programma.pdf
Titel: Point prevalence of appropriate antimicrobial therapy in a Dutch university hospital
Auteur: Akhloufi H1, Streefkerk RH, Melles DC, de Steenwinkel JE, Schurink CA, Verkooijen RP, van der Hoeven CP, Verbon A.
Magazine: European Journal of Medical Genetics
Verslagen

Eindverslag

Om antibiotica beter voor te kunnen schrijven, is een computer gestuurd beslissingssysteem (CBS) ontwikkeld. Dit CBS combineert patiëntgegevens met de landelijke antibiotica richtlijnen en geeft de dokter een advies op maat over soort antibioticum en dosering.

Dit ontwikkelde CBS gaat getest worden in een periode voor en na ingebruikname. Voor patiënten die antibiotica nodig hebben, krijgen dokters een advies tijdens de studie. Dit advies kunnen zij negeren als ze het er niet mee eens zijn. Belangrijke uitkomsten zijn hoe vaak het juiste antibioticum is geadviseerd in de juiste dosering, hoe vaak bijwerkingen optreden en hoe vaak een dokter het advies negeert.

Als het beslissingssysteem naar tevredenheid van gebruikers en onderzoekers is, zal gekeken worden hoe het CBS in meer ziekenhuizen in Nederland kan worden geïnstalleerd.Omdat implementatie in verschillende ziekenhuizen met verschillende software leveranciers niet voor een geïntegreerd CDSS gegarandeerd kon worden, zijn losse modules gebouwd. Omdat dit niet volgens het projectplan was, is door ZonMW de financiering van het project voortijdig gestopt.

De verwachting is dat het beslissingssysteem tot meer goed voorgeschreven antibiotica leidt en op den duur antibiotica resistentie vermindert.

Samenvatting van de aanvraag
Antibiotic use may lead to selection of resistant bacteria, while only around 60% of empiric antibiotics are considered appropriate. To reduce antibiotic resistance the SWAB, on request of the Dutch Health Care Inspectorate, has issued a vision statement for obligatory introduction of antibiotic stewardship teams (AST)in all hospitals by 1-1-2014. However, ASTs are effective, but costly and time-consuming to sustain. An interactive computer-assisted decision support system (CDSS) for stewardship does not have these disadvantages. Development and implementation of a CDSS will be done in 3 steps. Step A: upgrading the already developed Erasmus MC Infectious Disease consult and nosocomial infection registration system as a CDSS for stewardship, in which patient data, previous antibiotic treatment, laboratory data, allergies, etc. are integrated, allowing antibiotic advices based on the local antibiotic guidelines. Step B: a prospective study in the Erasmus MC with stepwise implementation of the CDSS. Key endpoints are antibiotic-susceptibility match, patient safety and cost-effectiveness. Step C: an interface between the Eramus MC CDSS and SWAB Cloud National Antibiotic guidelines will be developed. Using this API, a hospital can send requested parameters to SWAB Cloud and ask for therapeutic advise. The SWAB Cloud in communication with the CDSS will provide the optimal advise, which will be distributed to the local healthcare IT systems. This system will be piloted in the 5 participating hospitals and nationwide thereafter.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
836021021
Looptijd:
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A. Verbon
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC