Mobiele menu

Computer supported CEA surveillance after curative treatment of colorectal cancer

Kosteneffectiviteit follow-up bij darmkanker patiënten 

Na een operatie voor dikke-darmkanker komen patiënten onder controle (of “follow-up”) om uitzaaiingen in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. De huidige studie onderzoekt de beste manier van nazorg: een intensieve follow- up wordt vergeleken met de gangbare follow-up. Bij de intensieve nazorg moesten patiënten vaak bloedonderzoek ondergaan op de zogeheten tumormarker CEA (een stofje dat vaak stijgt in het geval van uitzaaiingen), daarbij hoefden zij minder vaak vaak bij hun arts te komen dan bij de gangbare nazorg. De belangrijkste uitkomsten waren de mogelijkheid om de uitzaaiingen nog te kunnen genezen en de kosten van het nieuwe protocol.

Uit de resultaten bij 3223 patiënten blijkt dat de gevonden uitzaaiingen significant vaker konden worden genezen in de groep die vaak op CEA werd gecontroleerd. Het protocol blijkt ongeveer vergelijkbare kosten met zich mee te brengen als de nu geldende richtlijn.

Richtlijn

De studieresultaten zijn opgenomen in de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Intensified follow-up in colorectal cancer patients using frequent Carcino-Embryonic Antigen (CEA) measurements and CEA-triggered imaging: Results of the randomized "CEAwatch" trial
Auteur: C J Verberne 1, Z Zhan 2, E van den Heuvel 3, I Grossmann 4, P M Doornbos 5, K Havenga 6, E Manusama 7, J Klaase 8, H C J van der Mijle 9, B Lamme 10, K Bosscha 11, P Baas 12, B van Ooijen 13, G Nieuwenhuijzen 14, A Marinelli 15, E van der Zaag 16, D Wasowicz 17, G H de Bock 18, T Wiggers 19
Magazine: Eur J Surg Oncol. 2015 Sep; 41 (9)
Link: https://doi.org/10.1016/j.ejso.2015.06.008
Titel: Cost-effectiveness of a carcinoembryonic antigen (CEA) based follow-up programme for colorectal cancer (the CEA Watch trial)
Auteur: C J Verberne 1, T Wiggers 1, I Grossmann 1, G H de Bock 2, K M Vermeulen 2
Magazine: Colorectal Dis. 2016 Mar; 18 (3)
Link: https://doi.org/10.1111/codi.13273
Titel: Survival analysis of the CEAwatch multicentre clustered randomized trial
Auteur: C J Verberne 1, Z Zhan 2, E R van den Heuvel 2 3, F Oppers 2, A M de Jong 2, I Grossmann 1 4, J M Klaase 5, G H de Bock 2, T Wiggers 1
Magazine: Br J Surg. 2017 Jul; 104 (8)
Link: https://doi.org/10.1002/bjs.10535

Verslagen


Eindverslag

Samenvatting Het onderzoek is gericht op het optimale naonderzoek (follow-up) na de operatieve verwijdering van dikke darm en endeldarmkanker. Follow-up kan bestaan uit controle van de patiënten op de polikliniek, het maken van scans en het doen van bloedonderzoek met zogeheten tumormarkers (Carcino-Embryonic Antigen, CEA). Uit eerder onderzoek is bekend dat wanneer CEA stijgt er een grote kans is op het bestaan van uitzaaiingen. In deze studie zijn de resultaten van een intensief follow-up protocol met frequente CEA controles en minder poliklinische controles vergeleken met de resultaten van de gebruikelijke follow-up volgens de Nederlandse richtlijn. Tijdens de studie ondergingen patiënten eerst de normale follow-up, en vervolgens de intensieve follow-up. Hiermee is beoogd uitzaaiingen zo snel mogelijk op te sporen zodat er een grotere kans is op genezing van deze recidieven. Daarbij is er een kosten-effectiviteitsanalyse gedaan om te beoordelen of de intensieve nacontrole niet duurder is dan de standaard nacontrole. Ook is en een onderzoek naar de tevredenheid van patiënten met de nieuwe follow-up verricht. Op langere termijn wordt het effect van de nieuwe follow-up op de overleving onderzocht. De studie is gestart op 1 oktober 2010. Er zijn 3223 deelnemers. In de periode met intensieve follow-up werden significant vaker behandelbare uitzaaiingen gevonden dan in de periode met gebruikelijke follow-up. Patiënten hebben aangegeven, dat zij de nieuwe follow-up waarderen. De kosten-effectiviteitsanalyse bewijst dat deze nieuwe manier van follow-up ook economisch gezien efficiënt is met een zeer geringe toename van kosten tijdens de intensieve follow-up. Concluderend stellen wij dat de nieuw geïntroduceerde manier van follow-up efficiënt en kosten-effectief is.
Het onderzoek is gericht op het optimale naonderzoek(follow-up) na de operatieve verwijdering van dikke darm kanker. Uit de literatuur is bekend, dat het vroeg vinden van recidiverende kanker (uitzaaiingen of metastasen) geassocieerd is met een grotere kans op genezing van die recidieven dan het laat vinden van deze recidieven. Follow-up kan bestaan uit controle van de patienten op de polikliniek, het maken van scans, en het doen van bloedonderzoek met zogeheten tumormarkers(Carcino-Embryonic Antigen=CEA). De huidige studie is gericht op de effectiviteit (in termen van het vroeg opsporen van metastasen) en praktische haalbaarheid (in termen van logistiek) van het te onderzoeken follow-up schema. In het te onderzoeken follow-up schema, het studieschema, wordt het CEA bij patienten elke 2 maanden gecontroleerd en wordt een CT-scan van thorax en abdomen verricht gemaakt indien zich een significante stijging voordoet. Voorts krijgen patienten jaarlijks een standaard beeldvormend onderzoek gevolgd door een polikliniekbezoek. We beogen hiermee de metastasen zo snel mogelijk op te sporen, terwijl het aantal polikliniekbezoeken veilig kan worden gereduceerd. In de controle groep wordt het gebruikelijke schema gevolgd van drie maandelijkse bezoeken. Voorts worden er gevalideerde vragenlijsten aan de patienten opgestuurd om te onderzoeken hoe de patienten het studieschema ervaren, vergeleken met hun oude controleschema.

Kenmerken

Projectnummer:
171002209
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. T. Wiggers
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen