Mobiele menu

Connect2Grow-Up: screening, monitoring en zorgnetwerk bij gezinnen met ouderlijke psychopathologie

Kinderen van ouders met psychiatrische aandoeningen hebben een 2 tot 3 keer hogere kans om zelf psychische problemen te ontwikkelen. Desondanks zijn de kinderen zelden in beeld, een gemiste kans voor preventie. Uit onderzoek blijkt dat de beperkte gezinsgerichte aanpak in de volwassen GGZ, beperkte samenwerking met de jeugd ggz/jeugdhulp en angst voor stigma bij ouders belangrijke factoren zijn.

Doel

Connect2Grow-up is een ontwikkelproject in de Regio Rotterdam waarin we samen met 20 gezinnen, hulpverleners uit de volwassen GGZ, jeugd GGZ en jeugdhulp onderzoeken hoe vroegtijdig signaleren van problemen en toeleiding tot eventuele zorg er het beste uit kan zien. We bouwen aan een regionaal zorgnetwerk. Ook onderzoeken we de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een digitale spreekkamer waarin het gezin en hulpverleners kunnen samenwerken. Kinderen van ouders met psychiatrische aandoeningen worden gezien en gehoord en krijgen optimale ontwikkelingskansen door tijdige signalering en hulp.
 

Kenmerken

Projectnummer:
07440422310008
Looptijd: 48%
Looptijd: 48 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. E Mesman
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis