Mobiele menu

Connected Care for Elderly Persons Suffering from Dementia

CCE: ondersteunt mensen met dementie met simpele hulpmiddelen

Door de toenemende vergrijzing ondervinden steeds meer ouderen problemen in het dagelijks functioneren en bij deelname aan de maatschappij. Ouderen kunnen zich best wat voorstellen bij ICT-oplossingen. Ze willen dan wel het liefst een plug & play-systeem dat hen ondersteunt bij het gewone leven; makkelijk verkrijgbaar, eenvoudig te hanteren en betaalbaar.

Hoe het werkt

CCE is opgezet om een zogeheten ‘health hub’ te ontwikkelen: een verzameling apparatuur die draadloos communiceert om een oudere met dementie en zijn of haar mantelzorgers en overige verzorgers te ondersteunen bij dagelijkse activiteiten. Het systeem wekt op basis van communicatie tussen sensoren, een intelligente medicijndispenser en een televisie. Zo kan de oudere bijvoorbeeld via de televisie een herinnering krijgen om de medicatie in te nemen. Voor familieleden en andere verzorgers is er een functionaliteit bedacht waarmee zij kunnen zien hoe het gaat met hun naaste.

Wat het oplevert

Na een fase waarin samen met gebruikers een pakket van eisen is samengesteld, heeft het project zich gefocust op oplossingen voor ouderen met een milde cognitieve beperking, dus de fase voorafgaand aan dementie waarin zelfstandig wonen nog mogelijk is met de juiste interventies. Het project heeft een systeem afgeleverd dat technisch haalbaar is en goed kan worden aangepast aan gebruikersbehoeften. Ook is het commercieel haalbaar, omdat het compatibel is met bestaande soft- en hardware, zoals Android-apparaten en de Philips Smart TV.

Voor wie

Voor zelfstandig wonende ouderen met dementie, familieleden, mantelzorgers en overige verzorgers.

Verslagen


Eindverslag

Het project had ten doel om een zelfstandig wonen oplossing te ontwikkelen voor ouderen met dementie. Na een fase waarin zorgvuldig een pakket van eisen is samengesteld zijn de ambities gefocusseerd op oplossingen voor ouderen met een milde cognitieve afwijking. Een fase voorafgaand aan dementie waarbij zelfstandig wonen nog mogelijk is met de juist interventies.

Het project heeft een systeem afgeleverd, wat:
• technisch haalbaar is,
• realistisch is op gebied van gebruikersacceptatie (daar het aangepast kan worden aan de gebruikersbehoefte) en
• commercieel haalbaar (daar het compatibel is met diverse hardware cen applicaties die op deze hardware platforms draaien, o.a. Android en de Philips Smart TV)

Het CCE project (Connected Care for Elderly Persons Suffering from Dementia) richt zich op de ontwikkeling van Ambient Assistive Living oplossingen voor oudere mensen met dementie. Het project wordt uitgevoerd door een consortium van 11 organisaties uit Groot-Brittanie, Hongarije, Duitsland en Nederland. Ons doel is de ontwikkeling van een ‘Health hub’; Een verzameling apparatuur dat draadloos communiceert om de persoon met dementie en (mantel-)verzorgers te ondersteunen bij dagelijkse activiteiten. Er wordt daarbij gekeken naar communicatie tussen sensoren, een intelligente medicijndispenser en een televisie. Zo kunnen er bijvoorbeeld via de televisie herinneringen gegeven worden om de medicatie in te nemen. • Project startdatum Juli 2009 • Project einddatum Juli 2012

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
320100003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. Tuinenbreijer
Verantwoordelijke organisatie:
TP Vision Netherlands