Mobiele menu

Connecting Obstetric, Maternity, Pediatric and Preventive chiLd hEalTh carE: the COMPLETE project

COMPLETE-project: Verbinden geboortezorg en jeugdgezondheidszorg

Vraagstuk

Integrale geboortezorg is van groot belang voor de gezondheid van het kind, zowel vlak na de geboorte als levenslang. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vastgesteld dat de samenwerking van de regionale geboortezorg- en de jeugdgezondheidszorg-organisaties moet verbeteren om deze integratie te realiseren.

Onderzoek en verwachte uitkomst

Het doel van deze studie is om deze samenwerking te verbeteren. Dit doen we door (1) te identificeren welke mechanismen, inclusief bevorderende en belemmerde factoren, ten grondslag liggen aan deze samenwerking, (2) het ontwikkelen van een strategie op basis van de geïdentificeerde mechanismen, en (3) vast te stellen of bij een pilotimplementatie van deze strategie in twee pilot-regio’s de samenwerking, gezondheidsuitkomsten van moeder en kind en de ervaringen van cliënten verbeteren. Ook zullen we een voorstel ontwikkelen voor een plan voor landelijke implementatie. Alle belanghebbenden worden in alle fasen van het project betrokken.

Kenmerken

Projectnummer:
543003311
Looptijd: 83%
Looptijd: 83 %
2020
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
MLA de Kroon
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum