Mobiele menu

CONNECTION: CO-creating commuNity iNterventions on diEt and physical aCtivity to increase health equiTy in children and adOlesceNts

In CONNECTION ontwikkelen, implementeren en evalueren we middels co-creatie interventies gericht op een gezondere sociale en fysieke omgeving voor en samen met jongeren die opgroeien in kwetsbare omstandigheden in verschillende Europese contexten.
We beogen interventies te identificeren gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen, zoals:

  1. een sociaal voedselprogramma om de beschikbaarheid van gezonder voedsel te bevorderen en voedselverspilling te verminderen; 
  2. het beweegvriendelijker maken van de leefomgeving (zoals aantrekkelijke speeltuinen en groene routes). 

We passen principes toe van Participatory Action Research geleid door jongeren, zodat de interventies passen bij hun leven en de lokale context. In cohortstudies onderzoeken we de associatie tussen gedrag en gezondheid, wat als input dient voor de impactevaluatie van de interventies. Tot slot ontwikkelen we beleidstools om de hardnekkige cyclus van gezondheidsverschillen te doorbreken waardoor niemand achterblijft.

Kenmerken

Projectnummer:
10810022310007
Looptijd: 7%
Looptijd: 7 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. J.M.M. Chin A Paw
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc