Mobiele menu

Connexins and neuropathology: A transgenic approach investigating connexin mutations and their effects on a neuronal network.

Hersenen bestaan uit een zeer complex netwerk van zenuwcellen. Deze zenuwcellen communiceren op twee manieren met elkaar. De meest voorkomende communicatie methode is een chemische methode die gebruik maakt van signaal stoffen (neurotransmitters). Daarnaast bestaat ook een elektrische manier van communiceren, waarbij zenuwcellen directe elektrische contacten met elkaar maken (gap-junctions). De bouwstenen van dergelijke elektrische contacten zijn de zogenaamde connexins. Mutaties in het DNA dat deze bouwstenen codeert, is de oorzaak van een groot aantal ziekten van het zenuwstelsel. In het project wordt de relatie tussen de verschillende mutaties en het functioneren van de bouwstenen van de gap-junctions onderzocht. Inzicht in deze structuur/functie-relatie is belangrijk voor het begrijpen van ziektes die veroorzaakt worden door mutaties in connexins en het ontwikkelen van effectieve therapieën voor deze ziekten. Verder lijdt het tot een beter begrip van het functioneren van de hersenen en het netvlies

Producten

Auteur: M. Kamermans, T. Sjoerdsma, J. van Asselt, J. Klooster, Y. Claassen, H. Ripps, I. Fahrenfort, C.R. Shields.
Auteur: M. Kamermans, C. Shields, Y. Claassen, G. Zoidl, J. Klooster
Auteur: Z. Sun, D.-Q. Zhang, M. Kamermans, D. McMahon
Auteur: J. Klooster, Y. Claassen, M. Kamermans
Auteur: M. Kamermans, D. Endeman.
Auteur: Z. Sun, M. Kamermans and D. G. McMahon
Auteur: Maarten Kamermans, Rozan Vroman, Lauw Klaassen, Trijntje Sjoerdsma, Robert G Smith & Marcus Howlett
Auteur: J.Klooster, G.Zoidl, R.Dermietzel, M.Kamermans.
Titel: Ephaptic communication in the vertebrate retina
Auteur: Rozan Vroman, Lauw J. Klaassen and Maarten Kamermans
Magazine: Frontiers in Human Neuroscience
Titel: Ultrastructural analysis of the glutamatergic system in the outer plexiform layer of zebrafish retina
Auteur: Jan Klooster, Stephen Yazulla, Maarten Kamermans
Magazine: Journal of Chemical Neuroanatomy
Titel: Lateral gain control in the outer retina leads to potentiation of center responses of retinal neurons
Auteur: M. VanLeeuwen, I.Fahrenfort, T. Sjoerdsma, R. Numan and M. Kamermans
Magazine: Journal of Neuroscience
Titel: Retinal Horizontal Cell-Specific Promoter Activity and Protein Expression of Zebrafish Connexin 52.6 and Connexin 55.5.
Auteur: Shields CR, Klooster JC, Claassen Y, Hussain M, Zoidl G, Dermietzel R, Kamermans M (2007) J. Comp Neurol 501:765-779.
Magazine: Journal of Comparative Neurology
Titel: Chloride Currents in Cones Modify Feedback from Horizontal Cell to Cones in Goldfish Retina
Auteur: Duco Endeman*, Iris Fahrenfort*, Trijntje Sjoerdsma, Marvin Steijaert, Huub ten Eikelder and Maarten Kamermans
Magazine: Journal of Physiology
Titel: Evidence for the internal translation of a carboxy-terminal domain of the neuronal connexin zfCx55.5: An IRES element in the coding region makes the translation possible
Auteur: Mahboob-ul-hussain, Georg Zoidl, Jan Klooster, Maarten Kamermans and Rolf Dermietzel
Magazine: BMC Molecular Biology
Titel: Synaptic Transmission from Horizontal Cells to Cones Is Impaired by Loss of Connexin Hemichannels
Auteur: Lauw J. Klaassen, Ziyi Sun, Marvin N. Steijaert, Petra Bolte, Iris Fahrenfort, Trijntje Sjoerdsma, Jan Klooster, Yvonne Claassen, Colleen R. Shields, Huub M. M. Ten Eikelder, Ulrike Janssen-Bienhold, Georg Zoidl, Douglas G. McMahon, Maarten Kamermans
Titel: Pannexin1 channel proteins in the zebrafish retina have shared and unique properties
Auteur: Sarah Hoffmann, Nora Prochnow, Stephan Kurtenbach, Jan Klooster, Christiane Zoild, Rolf Dermietzel, Maarten Kamermans, Georg Zoidl
Magazine: PLoS ONE
Titel: Synaptic Transmission from Horizontal Cells to Cones is Impaired by Loss of Connexin Hemichannels
Auteur: Lauw Klaassen, Ziyi Sun, Marvin N. Steijaert, Petra Bolte, Iris Fahrenfort, Trijntje Sjoerdsma, Jan Klooster, Yvonne Claassen, Colleen Shields, Huub M. M. Ten Eikelder, Ulrike Janssen-Bienhold, Georg Zoidl, Douglas McMahon, Maarten Kamermans
Magazine: PLoS Biology
Titel: Differential Contributions of Two Connexins to Zebrafish Retinal Horizontal Cell Hemichannel Currents
Auteur: Ziyi Sun, Dao-Qi Zhang, Maarten Kamermans, and Douglas G. McMahon
Magazine: Journal of Neurophysiology
Titel: In vivo imaging reveals novel modes of horizontal cell genesis in the developing zebrafish retina. Neuron
Auteur: Leanne Godinho, Philip R. Williams, Yvonne Claassen, Elayne Provost, Steven D. Leach, Maarten Kamermans and Rachel O. L. Wong
Magazine: Neuron
Titel: Feedback from horizontal cells to cones in the vertebrate retina
Auteur: Iris Fahrenfort, Marvin Steijaert, Trijntje Sjoerdsma, Evan Vickers, Harris Ripps, Jorrit van Asselt, Duco Endeman, Jan Klooster, Robert Numan, Huub ten Eikelder, Henrique von Gersdorff and Maarten Kamermans
Magazine: PLoS ONE
Titel: Connexin Hemichannel Mediated Ephaptic Inhibition in the Retina
Auteur: Lauw Klaassen, Iris Fahernfort and Maarten Kamermans
Magazine: Brain Research
Titel: Pannexin1 in the outer retina of the zebrafish
Auteur: Nora Prochnow, Sarah Hoffmann, Rozan Vroman, Jan Klooster, Stefanie Bunse, Maarten Kamermans, Rolf Dermietzel, Georg Zoidl
Magazine: Neuroscience
Titel: Het zien van het onvoorspelde – Het onvoorspelde van het zien.
Auteur: M. Kamermans

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
91207001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2007
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M. Kamermans