Mobiele menu

Consumenten informatie over de toepassing van medicijnen bij kinderen

Soms komt het voor dat een kind een medicijn krijgt voorgeschreven van de arts, maar dat er
in de bijsluiter helemaal geen informatie staat over het gebruik door kinderen. Of dat de
informatie in de bijsluiter niet hetzelfde is als wat de arts heeft gezegd. In deze gevallen biedt
ook internet geen oplossing: er is ook op internet weinig begrijpelijke en betrouwbare
informatie te vinden over medicijngebruik bij kinderen.

Daarom hebben het NKFK, apotheek.nl (van de KNMP) en patientenorganisaties de krachten
gebundeld om de website apotheek.nl aan te vullen met toegankelijke, heldere en
betrouwbare informatie over medicijngebruik bij kinderen. Zodat ouders (en kinderen zelf)
Nederlandstalige informatie over medicijngebruik bij kinderen kunnen vinden op internet.

Resultaten

Er zijn driehonderd teksten gepubliceerd op www.apotheek.nl. Deze teksten gaan over
zelfzorgmiddelen en medicijnen die kinderen het meest gebruiken. In het Kinderformularium
staan links aangegeven bij de stoffen waarvan een aparte kindertekst op apotheek.nl beschikbaar is.
Zo kunnen ook zorgverleners snel zien welke informatie er voor de ouders van een patiënt
beschikbaar is. Dit project heeft een relatie met het project: Pediatric Dosing Module.


In de media

‘Doseren voor een kind is enorm foutgevoelig’: Medicatie afstemmen op kinderen (Mediator 15, jan 2016)

Producten

Titel: Apotheek.nl/kinderteksten
Auteur: KNMP en NKFK
Link: http://www.apotheek.nl

Verslagen


Eindverslag

Soms komt het voor dat een kind een medicijn krijgt voorgeschreven van de arts, maar dat er in de bijsluiter helemaal geen informatie staat over het gebruik door kinderen. Of dat de informatie in de bijsluiter niet hetzelfde is als wat de arts heeft gezegd. In deze gevallen biedt ook internet geen oplossing: er is ook op internet weinig begrijpelijke en betrouwbare informatie te vinden over medicijngebruik bij kinderen.

Daarom hebben het NKFK, apotheek.nl (van de KNMP) en patientenorganisaties de krachten gebundeld om de website apotheek.nl aan te vullen met toegankelijke, heldere en betrouwbare informatie over medicijngebruik bij kinderen. Zodat ouders (en kinderen zelf) Nederlandstalige informatie over medicijngebruik bij kinderen kunnen vinden op internet.

Er zijn driehonderd teksten gepubliceerd op www.apotheek.nl. Deze teksten gaan over zelfzorgmiddelen en medicijnen die kinderen het meest gebruiken. In het Kinderformularium staan links aan bij de stoffen waarvan een aparte kindertekst op apotheek.nl beschikbaar is. Zo kunnen ook zorgverleners snel zien welke informatie er voor de ouders van een patiënt beschikbaar is.

Om de informatievoorziening over toepassing van geneesmiddelen bij kinderen zo goed mogelijk af te stemmen op de informatiebehoefte van ouders, is een focusgroeponderzoek verricht. De resultaten van het focusgroeponderzoek zijn gebruikt bij het opstellen van informatieteksten. Tevens heeft het focusgroeponderzoek geleid tot een prioritering van informatieteksten. Prioriteit wordt gegeven aan het ontwikkelen van medicijnteksten voor medicijnen die het meest frequent door kinderen gebruikt worden, te weten antibiotica, middelen voor cutaan gebruik, pijnstillers, astma middelen/inhalatiemiddelen, allergiemiddelen, maag/darm middelen, enkele middelen bij ADHD en bij epilepsie.

Inmiddels zijn 150 informatieteksten voorbereid. Deze teksten zullen na de zomer van 2015 gepubliceerd worden op apotheek.nl.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
113200952
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T.M. van der Zanden
Verantwoordelijke organisatie:
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie