Mobiele menu

Consumenten informatie over de toepassing van medicijnen bij kinderen

Projectomschrijving

Soms komt het voor dat een kind een medicijn krijgt voorgeschreven van de arts, maar dat er
in de bijsluiter helemaal geen informatie staat over het gebruik door kinderen. Of dat de
informatie in de bijsluiter niet hetzelfde is als wat de arts heeft gezegd. In deze gevallen biedt
ook internet geen oplossing: er is ook op internet weinig begrijpelijke en betrouwbare
informatie te vinden over medicijngebruik bij kinderen.

Daarom hebben het NKFK, apotheek.nl (van de KNMP) en patientenorganisaties de krachten
gebundeld om de website apotheek.nl aan te vullen met toegankelijke, heldere en
betrouwbare informatie over medicijngebruik bij kinderen. Zodat ouders (en kinderen zelf)
Nederlandstalige informatie over medicijngebruik bij kinderen kunnen vinden op internet.

Resultaten

Er zijn driehonderd teksten gepubliceerd op www.apotheek.nl. Deze teksten gaan over
zelfzorgmiddelen en medicijnen die kinderen het meest gebruiken. In het Kinderformularium
staan links aangegeven bij de stoffen waarvan een aparte kindertekst op apotheek.nl beschikbaar is.
Zo kunnen ook zorgverleners snel zien welke informatie er voor de ouders van een patiënt
beschikbaar is. Dit project heeft een relatie met het project: Pediatric Dosing Module.


In de media

‘Doseren voor een kind is enorm foutgevoelig’: Medicatie afstemmen op kinderen (Mediator 15, jan 2016)

Producten

Titel: Apotheek.nl/kinderteksten
Auteur: KNMP en NKFK
Link: http://www.apotheek.nl

Verslagen


Eindverslag

Soms komt het voor dat een kind een medicijn krijgt voorgeschreven van de arts, maar dat er in de bijsluiter helemaal geen informatie staat over het gebruik door kinderen. Of dat de informatie in de bijsluiter niet hetzelfde is als wat de arts heeft gezegd. In deze gevallen biedt ook internet geen oplossing: er is ook op internet weinig begrijpelijke en betrouwbare informatie te vinden over medicijngebruik bij kinderen.

Daarom hebben het NKFK, apotheek.nl (van de KNMP) en patientenorganisaties de krachten gebundeld om de website apotheek.nl aan te vullen met toegankelijke, heldere en betrouwbare informatie over medicijngebruik bij kinderen. Zodat ouders (en kinderen zelf) Nederlandstalige informatie over medicijngebruik bij kinderen kunnen vinden op internet.

Er zijn driehonderd teksten gepubliceerd op www.apotheek.nl. Deze teksten gaan over zelfzorgmiddelen en medicijnen die kinderen het meest gebruiken. In het Kinderformularium staan links aan bij de stoffen waarvan een aparte kindertekst op apotheek.nl beschikbaar is. Zo kunnen ook zorgverleners snel zien welke informatie er voor de ouders van een patiënt beschikbaar is.

Om de informatievoorziening over toepassing van geneesmiddelen bij kinderen zo goed mogelijk af te stemmen op de informatiebehoefte van ouders, is een focusgroeponderzoek verricht. De resultaten van het focusgroeponderzoek zijn gebruikt bij het opstellen van informatieteksten. Tevens heeft het focusgroeponderzoek geleid tot een prioritering van informatieteksten. Prioriteit wordt gegeven aan het ontwikkelen van medicijnteksten voor medicijnen die het meest frequent door kinderen gebruikt worden, te weten antibiotica, middelen voor cutaan gebruik, pijnstillers, astma middelen/inhalatiemiddelen, allergiemiddelen, maag/darm middelen, enkele middelen bij ADHD en bij epilepsie.

Inmiddels zijn 150 informatieteksten voorbereid. Deze teksten zullen na de zomer van 2015 gepubliceerd worden op apotheek.nl.

Samenvatting van de aanvraag

INTRODUCTIE Bij kinderen wordt 40-80% van de medicijnen off-label voorgeschreven. Dit betekent dat de toepassing van het medicijn niet wordt beschreven in de officiële productinformatie van de fabrikant. Dit betekent ook dat de bijsluiter in deze gevallen voor de gebruiker geen relevante informatie bevat over de toepassing van het middel bij kinderen. In tegendeel, de bijsluiter vermeldt in deze gevallen regelmatig dat het middel bij kinderen niet kan worden toegepast, omdat de werkzaamheid en veiligheid van het middel bij kinderen niet is vastgesteld, of dat het middel uitsluitend bij kinderen vanaf een bepaalde leeftijd kan worden toegepast. Ook andere aspecten van de toepassing van een middel bij kinderen blijven onderbelicht in de bijsluiter, zoals specifieke waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen of methoden om toediening aan kinderen te vergemakkelijken. Ook alternatieve informatiebronnen geven geen of onvoldoende specifieke informatie over toepassing bij kinderen. Zij zijn uitsluitend gericht op volwassen gebruikers (apotheek.nl) dan wel professionele gebruikers (kinderformularium.nl; farmacotherapeutisch kompas, CBG) of geven de meningen van leken weer (diverse internetfora). Voor consumenten zijn er nu geen Nederlandstalige informatiebronnen beschikbaar, waar ouders en kinderen betrouwbare, accurate en leesbare informatie kunnen vinden over de toepassing van medicijnen bij hun zieke kind. RELEVANTIE Goede schriftelijke informatie over medicijnen ondersteunt ouders en kinderen in het bevorderen van gezondheid van het kind en draagt bij aan een goed gebruik van het middel door het kind. Het helpt ouders en kinderen in hun vaardigheden om in contact te treden met de hulpverlener en verantwoordelijk te dragen voor de gezondheid van hun kind (“empowerment”) DOEL VAN HET PROJECT Het ontwikkelen van gerichte en begrijpelijke informatie over de toepassing van medicijnen bij kinderen voor consumenten van 12 jaar en ouder. OPZET Via participatie van ouders en kinderen in focusgroepen wordt de specifieke informatiebehoefte bepaald en worden de prioriteiten bepaald ten aanzien van het soort middelen waarvoor met voorrang informatie moet worden ontwikkeld. Tevens wordt gepeild in welke vorm de informatie het beste kan worden aangeboden. Vervolgens wordt voor een kleine selectie van geneesmiddelen een pilot uitgevoerd waarbij per geneesmiddel een informatietekst gericht op de toepassing bij kinderen wordt geschreven. Deze tekst wordt inhoudelijk gecontroleerd door een (kinder-)arts en apotheker en op leesbaarheid en begrijpelijkheid gecontroleerd door de focusgroep. De bron voor deze informatie is het landelijk Kinderformularium. Na de pilot worden voor alle geneesmiddelen uit het Kinderformularium volgens de prioritering informatieteksten geschreven.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
113200952
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T.M. van der Zanden
Verantwoordelijke organisatie:
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie