Mobiele menu

Continuous flow registration for early detection of hepatic artery thrombosis after liver transplantation. Innovative technology reducing retransplantation rate?

Na een levertransplantatie ontstaat soms een bloedstolsel in de slagader die de lever van bloed voorziet. Als dit niet snel herkend en behandeld wordt, leidt dit tot afsterven van de getransplanteerde lever. Om die reden onderzoekt een radioloog geregeld de doorbloeding van de leverslagader met behulp van een speciaal echoapparaat. Zo nodig volgt een nader onderzoek (CT-scan). In Groningen is onderzocht of het onderzoek door de radioloog vervangen kan worden door een continue meting van de doorbloeding van de leverslagader. Dit laatste kan door een miniatuur echoapparaat op de leverslagader aan te brengen. Dit is verbonden met een kastje op het lichaam dat een hoorbaar signaal afgeeft zolang de doorstroming van de leverslagader in orde is. Een test bij 101 patiënten wees uit dat deze continue meting de betrouwbaarheid van het opsporen van een bloedstolsel vergroot en het aantal onderzoeken door de radioloog met 75% vermindert. De meerkosten hiervan bedragen ca. €300,--.

Producten

Titel: Early hepatic artery trhombosis after liver transplantation: a systematic review of the incidence, outcome and risk factors
Auteur: J. Bekker S. Ploem K.P. de Jong
Magazine: American Journal of Transplantation

Verslagen


Eindverslag

"CONtinue DOppler Registratie (CONDOR) voor vroege opsporing van trombose van de leverslagader na levertransplantatie. Achtergrond: Trombose van de leverslagader (HAT; hepatische arterie trombose) na levertransplantatie komt voor bij ongeveer 8% van de levertransplantaties bij kinderen en bij 3% bij volwassenen. Dit leidt meestal tot een re-transplantatie en dus verlies van de getransplanteerde lever. Dit gaat gepaard met extra complicaties en grotere kans op sterfte en is bovendien ongewenst gezien het reeds bestaande tekort aan donorlevers. Het vaststellen van HAT vindt plaats door de radioloog die op gezette tijden de doorbloeding van de arterie controleert: Doppler Ultrasound Screening(DUS). Dit onderzoek is arbeidsintensief en niet altijd betrouwbaar en is bovendien maar een momentopname. Als de leverslagader niet goed te onderzoeken is met DUS moet een aanvullend onderzoek met een CT scan met contrast plaats vinden om de leverslagader te evalueren. Het nadeel hiervan is de blootstelling aan Röntgenstralen, de bijwerkingen van het contrastmiddel en de extra kosten. Er zijn aanwijzingen dat het direct openmaken van een getromboseerde leverslagader een re-transplantatie kan voorkomen en dus de getransplanteerde lever kan redden. Een voorwaarde is dat er geen tijdsverlies optreedt tussen trombosevorming en het weer openmaken van de slagader. Aan deze voorwaarde kan alleen worden voldaan indien de slagader continu "in de gaten wordt gehouden". In dit onderzoek hebben we aan het eind van de transplantatie een implanteerbare miniatuur Doppler echo probe aan de leverslagader bevestigd. Deze is verbonden met de "Cook-Schwartz Blood Flow Monitor" die een hoorbaar signaal afgeeft indien de bloeddoorstroming van de arterie normaal is. Het doel van het onderzoek was om de betrouwbaarheid van deze miniatuur Doppler probe te vergelijken met de tot nu toe gangbare methode van opsporen van HAT door het DUS onderzoek van de radioloog.Patienten en methoden: Bij patiënten die een levertransplantatie ondergingen werd een miniatuur Doppler echo probe bevestigd aan de leverslagader. Gedurende de eerste 10 dagen na transplantatie werd de doorstroming van de slagader meerdere keren per dag getest. De resultaten van deze "CONtinue" DOppler Registratie (CONDOR) werden vergeleken met de DUS door de radioloog. Indien de radioloog de leverslagader niet goed kon beoordelen werden aanvullende onderzoeken verricht in de zin van een DUS door een meer ervaren radioloog, een CT scan met contrast of een re-operatie. Deze aanvullende onderzoekingen werden gedaan ongeacht de uitslag van de CONDOR. De radioloog was bovendien niet op de hoogte van het resultaat van de CONDOR tijden het uitvoeren van de DUS screening.

Kenmerken

Projectnummer:
94505013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2006
2010
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. ir. K.P. de Jong
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen