Mobiele menu

Continuous Optimization of risk Stratification in Morbid Obese Subjects (COSMOS)

Obesitas en hartalen een groot probleem

Ruim de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Ernstig overgewicht (obesitas) is één van de belangrijkste gezondheidsproblemen van de westerse wereld. Obesitas zorgt voor een verhoogd risico op hartfalen. Hartfalen is een ernstige aandoening waarbij de pompfunctie van het hart niet meer kan voldoen aan wat het lichaam nodig heeft.

Hartfalen moeilijk te ontdekken bij obesitas

Hartfalenklachten, zoals een verminderde conditie of kortademigheid, worden bij iemand met obesitas soms onterecht aan het overgewicht toegeschreven. Daarnaast zijn testen die gedaan kunnen worden om hartfalen op te sporen niet nauwkeurig genoeg bij mensen met obesitas.

Samenwerkingsverband om dit op te lossen

Met hulp van ZonMw zullen we een samenwerkingsverband oprichten, bestaande uit huisartsen, cardiologen, mensen met obesitas en verzekeraars. Het uiteindelijke doel van het samenwerkingsverband is om hartfalen te voorkomen bij mensen met obesitas.

Verslagen


Eindverslag

Obesitas komt steeds vaker voor. Mensen met obesitas hebben een verhoogd risico op hartfalen. Hartfalen is een ernstige aandoening die kan leiden tot een ziekenhuisopname of zelfs overlijden. De stimuleringssubsidie is gebruikt voor de organisatie van 3 succesvolle bijeenkomsten om een samenwerkingsverband te vormen dat zich richt op het voorkómen van hartfalen bij mensen met obesitas. Bij het samenwerkingsverband zijn specialisten uit academische en niet-academische ziekenhuizen, huisartsen, patiënten, artsen van een diagnostisch centrum, een gezondheidseconoom, een implementatiedeskundige en een verzekeraar betrokken. Er is gezamenlijk nagedacht over een onderzoek naar de eventuele meerwaarde van het door huisartsen screenen van mensen met obesitas op de eerste tekenen van hartfalen. De logistieke voorwaarden voor een dergelijk project zijn in kaart gebracht en er zijn oplossingen bedacht voor mogelijke knelpunten. Zo is er een digitale aanvraag ontwikkeld waarmee huisartsen eenvoudig bij een diagnostisch centrum de nodige onderzoeken kunnen aanvragen voor mensen met obesitas die deelnemen aan het onderzoek. Ook is er een Projectidee opgesteld dat is ingediend voor de Open ronde 2024 van het Doelmatigheidsonderzoek van ZonMw.

Kenmerken

Projectnummer:
10390092110015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. B. van Dalen
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC