Mobiele menu

CONTROL: effectiviteit & optimalisatie van bron- en contactonderzoek om de verspreiding van SARS-CoV-2 te beperken

Projectomschrijving

Bron- en contactonderzoek (BCO) is van groot belang om verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2) te beperken. Om de effectiviteit van BCO te onderzoeken en te verbeteren, starten zeven GGD’en (Amsterdam, Zuid-Limburg, Rotterdam-Rijnmond, Groningen, Flevoland, Hart voor Brabant, Regio Utrecht) en het RIVM-CIb een gezamenlijk wetenschappelijk project: CONTROL.

CONTROL gaat het proces en de effectiviteit van het BCO evalueren. Er wordt gekeken welke kenmerken van mensen met het coronavirus en van hun contacten bepalend zijn voor de doorlooptijd en de effectiviteit van het BCO. Er worden barrières en succesbepalende factoren voor het BCO geïdentificeerd in overleg met veldpartijen en er wordt een verbeterplan opgesteld. Ook wordt onderzocht welke factoren voorspellend zijn voor verdere virusverspreiding. Daarnaast wordt er een tool ontwikkeld om bij mensen met het coronavirus die mogelijk veel anderen kunnen besmetten snel en intensief BCO te doen.

Op 28 januari 2022 is het paper "Self-reported symptoms as predictors of SARS-CoV-2 infection in the general population living in the Amsterdam region, the Netherlands." gepubliceerd.

Producten

Titel: Factors associated with a delay in making an appointment to get tested for SARS-CoV-2
Auteur: Laila Dekkers, Jizzo Bosdriesz, Feiko Ritsema, Tjalling Leenstra, Mariska Petrignani, Liza Coyer, Anja Schreijer, Yvonne van Duijnhoven, Maarten Schim van der Loeff, Amy Matser
Titel: Self-reported symptoms as predictors of SARS-CoV-2 infection in the general population living in the Amsterdam region, the Netherlands
Auteur: Jizzo Bosdriesz, Feiko Ritsema, Liza Coyer, Anja Schreijer, Yvonne van Duijnhoven, Maarten Schim van der Loeff, Amy Matser
Titel: The timeliness of COVID-19 testing and tracing in eight public health regions in the Netherlands
Auteur: Bosdriesz J.R, den Boogert E.M, Dukers-Muijrers N.H.T.M, Götz H.M, Goverse I.E, Leenstra T, Raven S.F.H, van Dijken S.K.S, Wevers K, Matser A.A
Link: https://academic.oup.com/eurpub/article/32/Supplement_3/ckac130.020/6765787
Titel: Uptake and factors associated with the installation of the COVID-19 mobile contact tracing application among SARS-CoV-2 infected people in Amsterdam, the Netherlands
Auteur: Feiko Ritsema , Jizzo Bosdriesz, Tjalling Leenstra, Mariska Petrignani, Liza Coyer, Anja Schreier, Yvonne van Duijnhoven, Janneke van de Wijgert, Maarten Schim van der Loeff, Amy Matser
Titel: Self-reported symptoms as predictors of SARS-CoV-2 infection in the general population living in the Amsterdam region, the Netherlands
Auteur: Jizzo R. Bosdriesz*, Feiko Ritsema, Liza Coyer, Anja Schreijer, Tjalling Leenstra, Yvonne van Duijnhoven, Maarten Schim van der Loeff, Amy Matser
Titel: Factors associated with a delay in making an appointment to get tested for SARS-CoV-2
Auteur: Laila Dekkers, Jizzo R. Bosdriesz*, Feiko Ritsema, Tjalling Leenstra, Liza Coyer, Anja Schreijer, Yvonne van Duijnhoven, Maarten Schim van der Loeff, Amy Matser
Titel: Self-reported symptoms as predictors of SARS-CoV-2 infection in the general population living in the Amsterdam region, the Netherlands
Auteur: Jizzo R. Bosdriesz, Feiko Ritsema, Tjalling Leenstra, Mariska W. F. Petrignani, Sylvia M. Bruisten, Liza Coyer, Anja J. M. Schreijer, Yvonne T. H. P. van Duijnhoven, Maarten F. Schim van der Loeff, Amy Matser
Magazine: PLoS ONE
Link: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0262287
Titel: Factors associated with using the COVID-19 mobile contact tracing application among individuals diagnosed with SARS-CoV-2 in Amsterdam, the Netherlands
Auteur: Feiko Ritsema; Jizzo R. Bosdriesz; Tjalling Leenstra; Mariska W.F. Petrignani; Liza Coyer; Anja J.M. Schreijer; Yvonne T.H.P. van Duijnhoven; Janneke H.H.M. van de Wijgert; Maarten F. Schim van der Loeff; Amy A. Matser
Magazine: JMIR Mhealth Uhealth
Link: https://mhealth.jmir.org/2022/8/e31099
Titel: Self-reported symptoms and SARS-CoV-2 diagnosis of individuals in Amsterdam, June 2020 - August 2021
Auteur: Matser, A.A.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Doel. Het CONTROL project wil de effectiviteit van bron- en contactonderzoek (BCO) evalueren en optimaliseren om SARS-CoV-2 verspreiding te beperken. Urgentie. De versoepeling van overheidsmaatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 epidemie in Nederland is alleen mogelijk als er geen onbeheersbare verspreiding en capaciteitsproblemen in de zorg ontstaan. De effectiviteit van BCO uitgevoerd door de GGD’en is hierin essentieel. Specifieke vragen. 1) Welke casus- en contactspecifieke kenmerken en procesfactoren zijn bepalend voor de doorlooptijd van BCO en verschillen deze tussen GGD regio’s en over de tijd? 2) Welke casus- en contactspecifieke kenmerken en procesfactoren zijn bepalend voor de effectiviteit van BCO en verschillen deze tussen GGD regio’s, tussen regionale en landelijke uitvoer en over de tijd? 3) Welke casus-specifieke factoren zijn voorspellend voor voortgaande transmissie in een transmissieketen en kunnen dienen als criterium voor prioritering en triagering voor BCO? Plan van aanpak. Zeven GGD’en (Amsterdam, Zuid Limburg, Rotterdam-Rijnmond, Groningen, Flevoland, Hart voor Brabant en Regio Utrecht) en het RIVM-CIb werken samen. We gebruiken routinematig verzamelde data (o.a. uit HPZone en CoronIT) om BCO doorlooptijden en de effectiviteit van BCO te bepalen, casus- en contactspecifieke kenmerken en procesfactoren die hiermee geassocieerd zijn te identificeren, en deze te vergelijken tussen GGD’en en over de tijd. In kwalitatieve analyse met BCO stakeholders worden barrières en succesbepalende factoren voor de doorlooptijd en de effectiviteit van BCO geïdentificeerd, en doelen ter verbetering opgesteld. De proces- en effectevaluaties worden gestandaardiseerd uitgevoerd en ingebed in een plan-do-check-act cyclus. Er wordt een Contactopsporing Triagerings Tool ontwikkeld en geïmplementeerd dat op basis van casus-specifieke kenmerken casussen in een transmissieketen met hoog verspreidingspotentieel kan prioriteren voor urgent en intensief BCO.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430022010022
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.R. Bosdriesz
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Amsterdam