Mobiele menu

Cool 2B Fit

In de periode van september 2017 t/m 2019 wil Moor Kids kinderfysiotherapie samen met de gemeente Oldebroek en Elburg aan de slag gaan met het project Cool 2B Fit. De interventie is bedoeld voor kinderen van 8-13 jaar met overgewicht of obesitas. Samen met hun ouders werken zij onder deskundige begeleiding van een diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur/ sportaanbieder aan een gezonde leefstijl. Om voor deze interventie kinderen te werven wordt een jaarlijks terugkerende 'fitweek' georganiseerd voor basisscholen in de gemeente Oldebroek en Elburg. In deze 'fitweek' wordt een afwisselend sportaanbod gegeven en wordt voorlichting gegeven over bewegen, gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Ook wordt bij alle kinderen uit groep 4 het BMI gemeten. Op deze manier worden kinderen uit groep 4 (8- en 9-jarigen) met overgewicht gesignaleerd en kunnen deze kinderen mee doen met het interventieprogramma Cool 2B Fit.

Verslagen


Eindverslag

In de periode van september 2017 t/m 2019 is de gemeente Oldebroek en Elburg aan de slag gegaan met het project Cool2BFit. De interventie is bedoeld voor kinderen van 8-13 jaar met overgewicht of obesitas. Samen met hun ouders werken zij onder begeleiding van professionals aan een gezonde leefstijl.
Om voor deze interventie kinderen te werven is een jaarlijks terugkerende 'fitweek' georganiseerd voor basisscholen in de gemeente Oldebroek en Elburg. In deze 'fitweek' wordt een afwisselend sportaanbod gegeven en voorlichting over een gezonde leefstijl. Ook wordt bij alle kinderen uit groep 4 het BMI gemeten door de GGD. Op deze manier worden kinderen uit groep 4 met overgewicht gesignaleerd en deze kinderen kunnen mee doen met het interventieprogramma Cool2BFit.
De fitweek is een groot succes geweest. Scholen en deelnemers waren erg enthousiast. Wel bleef de werving van deelnemers voor Cool2BFit erg lastig, ondanks dat alle kinderen met overgewicht in kaart zijn gebracht. Het bereiken van ouders en ze aanzetten tot het deelnemen aan een interventie met hun kind blijft erg lastig. Uiteindelijk zijn er 6 deelnemers gestart met de interventie Cool2BFit. De kinderen en hun ouders zijn hier erg enthousiast over en we zien al een goed resultaat in de aanpassing naar een gezondere leefstijl. Daarnaast sporten alle kinderen nu bij een eigen gekozen sportvereniging en voldoen zij aan de NNGB. De fitweek wordt jaarlijks voortgezet en daarbij hopen we ook jaarlijks een groep deelnemers Cool2BFit te kunnen starten.

Tot nu toe hebben we ons in het project voornamelijk gericht op het in beeld brengen van de kinderen met overgewicht/obesitas in de gemeente Elburg en Oldebroek. Dit hebben we gedaan door een zogenaamde fitweek te organiseren op basisscholen in deze twee gemeenten, waarbij een onderdeel was dat de kinderen uit groep 4 zijn gemeten en gewogen door de GGD. De ouders van deze kinderen zijn gebeld door de GGD waarbij de interventie Cool2BFit is genoemd. Het is nog niet gelukt om een groep te starten, omdat er tot nu toe te weinig aanmeldingen zijn. Eind november/begin december hopen we de eerste groep te kunnen starten.

We hebben nu in beeld dat de kinderen met overgewicht er zijn en zijn nu bezig met de doorstroom naar Cool2BFit. Ook zijn we aan het bekijken hoe we deze fitweek kunnen borgen, zodat dit een jaarlijks terug kerend evenement kan worden.

Daarnaast is er in de VPZ-overleggen aandacht besteed aan kinderen met overgewicht en de interventie cool2BFit en is er een training georganiseerd voor zorgverleners en leerkrachten hoe overgewicht te signaleren en hoe te spreken over dit lastige onderwerp.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006512
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. ten Have - Reumer MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Moor Kids kinderfysiotherapie