Mobiele menu

Cool 2B Fit

Projectomschrijving

In de periode van september 2017 t/m 2019 wil Moor Kids kinderfysiotherapie samen met de gemeente Oldebroek en Elburg aan de slag gaan met het project Cool 2B Fit. De interventie is bedoeld voor kinderen van 8-13 jaar met overgewicht of obesitas. Samen met hun ouders werken zij onder deskundige begeleiding van een diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur/ sportaanbieder aan een gezonde leefstijl. Om voor deze interventie kinderen te werven wordt een jaarlijks terugkerende 'fitweek' georganiseerd voor basisscholen in de gemeente Oldebroek en Elburg. In deze 'fitweek' wordt een afwisselend sportaanbod gegeven en wordt voorlichting gegeven over bewegen, gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Ook wordt bij alle kinderen uit groep 4 het BMI gemeten. Op deze manier worden kinderen uit groep 4 (8- en 9-jarigen) met overgewicht gesignaleerd en kunnen deze kinderen mee doen met het interventieprogramma Cool 2B Fit.

Verslagen


Eindverslag

In de periode van september 2017 t/m 2019 is de gemeente Oldebroek en Elburg aan de slag gegaan met het project Cool2BFit. De interventie is bedoeld voor kinderen van 8-13 jaar met overgewicht of obesitas. Samen met hun ouders werken zij onder begeleiding van professionals aan een gezonde leefstijl.
Om voor deze interventie kinderen te werven is een jaarlijks terugkerende 'fitweek' georganiseerd voor basisscholen in de gemeente Oldebroek en Elburg. In deze 'fitweek' wordt een afwisselend sportaanbod gegeven en voorlichting over een gezonde leefstijl. Ook wordt bij alle kinderen uit groep 4 het BMI gemeten door de GGD. Op deze manier worden kinderen uit groep 4 met overgewicht gesignaleerd en deze kinderen kunnen mee doen met het interventieprogramma Cool2BFit.
De fitweek is een groot succes geweest. Scholen en deelnemers waren erg enthousiast. Wel bleef de werving van deelnemers voor Cool2BFit erg lastig, ondanks dat alle kinderen met overgewicht in kaart zijn gebracht. Het bereiken van ouders en ze aanzetten tot het deelnemen aan een interventie met hun kind blijft erg lastig. Uiteindelijk zijn er 6 deelnemers gestart met de interventie Cool2BFit. De kinderen en hun ouders zijn hier erg enthousiast over en we zien al een goed resultaat in de aanpassing naar een gezondere leefstijl. Daarnaast sporten alle kinderen nu bij een eigen gekozen sportvereniging en voldoen zij aan de NNGB. De fitweek wordt jaarlijks voortgezet en daarbij hopen we ook jaarlijks een groep deelnemers Cool2BFit te kunnen starten.

Tot nu toe hebben we ons in het project voornamelijk gericht op het in beeld brengen van de kinderen met overgewicht/obesitas in de gemeente Elburg en Oldebroek. Dit hebben we gedaan door een zogenaamde fitweek te organiseren op basisscholen in deze twee gemeenten, waarbij een onderdeel was dat de kinderen uit groep 4 zijn gemeten en gewogen door de GGD. De ouders van deze kinderen zijn gebeld door de GGD waarbij de interventie Cool2BFit is genoemd. Het is nog niet gelukt om een groep te starten, omdat er tot nu toe te weinig aanmeldingen zijn. Eind november/begin december hopen we de eerste groep te kunnen starten.

We hebben nu in beeld dat de kinderen met overgewicht er zijn en zijn nu bezig met de doorstroom naar Cool2BFit. Ook zijn we aan het bekijken hoe we deze fitweek kunnen borgen, zodat dit een jaarlijks terug kerend evenement kan worden.

Daarnaast is er in de VPZ-overleggen aandacht besteed aan kinderen met overgewicht en de interventie cool2BFit en is er een training georganiseerd voor zorgverleners en leerkrachten hoe overgewicht te signaleren en hoe te spreken over dit lastige onderwerp.

Samenvatting van de aanvraag

De gemeente Oldebroek en de gemeente Elburg zijn twee gemeentes in de provincie Gelderland met respectievelijk 23.194 en 22.948 inwoners. Op basis van beschikbare cijfers is te constateren dat er in deze gemeenten sprake is van een lage sociaal economische status, lage sportparticipatie, hogere overgewicht/obesitas cijfers en er noodzaak is om kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar (met overgewicht) te coachen op het gebied van een gezondere leeftijd en ze blijvend te laten sporten en bewegen. De gemeente Oldebroek en Elburg zijn JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) gemeentes. JOGG is een aanpak die bewezen effectief is om de stijging van overgewicht bij kinderen en jongeren om te zetten in een daling. In de gemeentes zetten een aantal combinatiefunctionarissen zich in om kinderen en jongeren meer te laten bewegen en kennis te laten maken met verschillende sportverenigingen in de gemeente. Ze zorgen voor een structurele verbinding tussen scholen, instellingen, sportverenigingen en buurten. Hierbij dragen wij op de deelnemende scholen zorg voor het bewegingsonderwijs, pauzeactiviteiten en proberen we waar mogelijk invulling te geven aan een gezonde(re) school. Kinderen kennen deze mensen dus als hun gymleerkracht. Dit werkt drempelverlagend als het gaat om deelname aan een project als Cool 2B Fit. Ook is er vanuit de JOGG gemeentes een werkgroep op gezet, namelijk de VPZ-groep (Verbinding Preventie en Zorg-groep). Hierbij wordt het netwerk van professionals die te maken hebben met kinderen met overgewicht inzichtelijk gemaakt en wordt samenwerking gestimuleerd. In deze groep wordt samengewerkt door de combinatiefunctionarissen, gemeente Elburg en Oldebroek, kinderfysiotherapeut, diëtiste, psycholoog, CJG, GGD, Icare en huisartsenpraktijken. Vanuit deze VPZ-groep kwam de vraag op welke manier kinderen in de leeftijd van 8 en 9 jaar kunnen worden gescreend op overgewicht. Doordat de GGD alleen in groep 2 en groep 7 op basisscholen komt, missen we de kinderen met overgewicht in de leeftijd hier tussen. Daarom is bedacht om een zogenaamde Fitweek te organiseren voor basisscholen in de gemeente Oldebroek en Elburg, waarbij de kinderen sportaanbod wordt gegeven en de GGD bij kinderen uit groep 4 het BMI gaat meten. Op deze manier worden kinderen uit groep 4 (8- en 9-jarigen) met overgewicht gesignaleerd en deze kinderen kunnen mee doen met het interventieprogramma Cool 2B Fit. De sportimpulsaanvraag met de interventie Cool 2B Fit is een multidisciplinair interventieprogramma, waarbij er aandacht is voor bewegen, voeding en gedragsverandering. De kinderen met overgewicht in de doelgroep 8 tot 13 jaar krijgen een zeer afwisselend en boeiend sportprogramma aangeboden in de vorm van fitness en sport en spel. Ze worden begeleid naar een lokale sportvereniging, zodat ze structureel meer gaan bewegen. Daarnaast zijn er bijeenkomsten voor ouders en kinderen over voeding, beweging en psychologische aspecten, zoals zelfbeeld en pesten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006512
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. ten Have - Reumer MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Moor Kids kinderfysiotherapie