Mobiele menu

Cool 2B Fit Gestel!

We richten ons met de Sportimpuls op Gestel. In deze wijken ligt het totaal aan lidmaatschappen op bijna 2.900 op basis van 16.000 inwoners, ofwel een sportdeelname van 18 % en wonen circa 2.000 kinderen met overgewicht. Uit KISS rapport blijkt dat het aantal lidmaatschappen bij alle leeftijden beneden peil ligt. De actiebuurten scoren economisch slecht. Met name laag inkomen en laag opleidingsniveau scoren slechter dan in de andere actiegebieden. De doelgroep bestaat uit kinderen in tussen 6 en 13 jaar met overgewicht of obesitas, waarbij de oorzaak een inactieve leefstijl en een ongezond voedingspatroon is. We kijken daarbij naar de actiebuurten waar relatief veel mensen met lage inkomens wonen. De vindplaats van die jongeren is voornamelijk op scholen. Het doel van het project is om binnen 2 jaar samen met de Gemeente/Sportformule, diëtisten, onderwijsinstellingen en 4 sportaanbieders tot een vernieuwend sportaanbod te komen m.b.v. de interventie Cool 2B Fit.

Verslagen


Eindverslag

We richten ons met deze Sportimpuls op Gestel, waar de sportdeelname van 18 % ver onder het gemiddelde van Nederland ligt. De doelgroep bestaat uit kinderen in tussen 6 en 13 jaar met overgewicht of obesitas. Wegaan kijken daarbij naar de actiebuurten waar relatief veel mensen met lage inkomens wonen. De vindplaats van die jongeren was voornamelijk via partner in de wijk tot stand gekomen.
Het doel van het project was om binnen 2 jaar voor de wijk Gestel samen met de Gemeente/Sportformule, diëtisten, onderwijsinstellingen en 4 sportaanbieders tot een gevarieerd vernieuwend sportaanbod te komen conform de interventie Cool 2B Fit. We willen een breed palet aan sporten aanbieden. Derhalve zijn de volgende sportaanbieders betrokken:
- Fysiotherapie Gestel: fysiofitness, krachttraining (tevens penvoerder sportimpuls).
- Fidan Gym: weerbaarheidstraining, vechtsport.
- Dynamo Jeugdwerk: buitenfitness.
- vv Gestel: voetbal.

We wilden in 2 jaar tijd 4 groepen van 10 kinderen begeleiden. Daarvan wilden we er 90% door leiden naar een vereniging. Het bleek heel lastig om voldoende kinderen te vinden. Uiteindelijk hebben we 1 groep met 8 kinderen kunnen uitvoeren. Daarvan is 50% structureel gaan sporten. Dankzij dit project zijn er wel een tweetal nieuwe initiatieven voor dezelfde doelgroep in de wijk van de grond gekomen. Deze zijn succesvol en kunnen worden gecontinueerd. Die interventies werken met een directere aanpak: direct gaan sporten! Dat blijkt beter aan te slaan en duidelijker voor de ouders van de doelgroep.

Het programma is met veel zorg, onderzoek en ervaring samengesteld. Dat wordt erg duidelijk in het programma. De opstartfase heeft laten zien dat het tijd nodig heeft om de kneepjes van het programma te leren kennen en dat het niet altijd bij alle verschillende partners haalbaar is om een gezamenlijk zaken uit te voeren rekeninghoudend met kostenplaatje.

Met name de rol van de ouders is (zoals verwacht) uitermate belangrijk in het aanleren van een andere leefstijl t.a.v. overgewicht en daar gaan we ook meer aandacht aan geven. Bij de eerste groep waren we enigszins coulanter.

De doelgroep heeft echter complexere problematiek dan enkel overgewicht. De ervaring heeft geleerd dat er een zeer belangrijke rol ligt voor de psychologe en vooral de sociale partners in de wijk die meer achter de deur voor het kind kunnen betekenen. Bij het helpen van het individu hoort een persoonlijkere aanpak. Daarvoor moet er met de sociale partners meer tijd worden gestoken in deze problematiek.

Op dit moment wordt grotendeels van de uren van het programma door zorgprofessionals uitgevoerd. Het komende jaar is het belangrijk om hier een balans in te vinden die geen afbreuk doet op de kwaliteit maar die wel een reductie van de kosten tot gevolg heeft zodat het programma duurzaam geborgd kan worden. Daar kijken we positief tegenaan.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524004324
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. van Beers
Verantwoordelijke organisatie:
Fysiotherapie Gestel