Mobiele menu

Cool 2B Fit Maasgouw

Ook in de Midden-Limburgse gemeente Maasgouw is overgewicht bij kinderen een essentieel probleem. Er is noodzaak om kinderen (met overgewicht) te coachen op het gebied van gezonde leefstijl en ze blijvend te laten sporten en bewegen. Het gezondheidsperspectief op latere leeftijd is anders bijzonder zorgwekkend. Het programma Cool 2B Fit is een multidisciplinair interventieprogramma met aandacht voor beweging, voeding en gedragsverandering. De kinderen met overgewicht in de doelgroep 8 t/m 13 jaar krijgen een zeer afwisselend en boeiend sportprogramma aangeboden, waaronder fitness, aerobics en sport en spel. Ze worden begeleid naar een lokale sportvereniging, zodat ze structureel meer gaan bewegen. Daarnaast zijn er bijeenkomsten over voeding, beweging en psychische aspecten, zoals zelfbeeld en pesten. Ook de ouders worden nauw betrokken bij het programma. Tijdens de ouderavonden worden ze voorgelicht over voeding, beweegactiviteiten met het hele gezin en het coachen van hun kind.

Verslagen


Eindverslag

In de gemeente Maasgouw is in januari 2019 een eerste groep van 8 kinderen van start gegaan met de interventie Cool 2B Fit. Dit is een gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen met overgewicht. Onder leiding van een sportinstructeur, diëtist, psycholoog en kinderfysiotherapeut werken de kinderen, gesteund door hun ouders die intensief betrokken zijn bij het programma, aan een actievere leefstijl en gezonder gewicht.
Doelstelling van het multidisciplinaire team was ook het op de kaart zetten van deze interventie binnen de gemeente Maasgouw. Samenwerking van de deelnemende professionals van FYSIO plus BV, Lionarons GGZ, Marlie Houben-Aben met de combinatiefunctionaris sport van Menswel, verenigingen zoals SV Atalanta, MBC 13 en organisaties en verwijzers zoals het CJG, de GGD en huis- en kinderartsen is versterkt.
En Cool 2B Fit staat op de sociale kaart van de gemeente Maasgouw.
De tweede groep kinderen is in september 2020 gestart. Kinderen en ouders zijn enthousiast.
De doelstelling van team Cool 2B Fit Maasgouw is jaarlijks structureel kinderen met overgewicht begeleiden en voor verdere financiële borging mogelijkheden verkennen voor aansluiting bij een landelijke of provinciale aanpak.

In januari 2019 is in de gemeente Maasgouw een eerste groep Cool 2B Fit voor kinderen van 8 - 13 jaar gestart

Cool 2B Fit is een gecombineerde leefstijlinterventie. Deelnemers gaan 18 maanden aan de slag met als doel een actievere leefstijl en een gezond gewicht.

Iets later dan gepland, omdat bleek dat het toch moeilijker was dan gepland om voldoende deelnemers te krijgen. Eenmaal aan boord (de gemeente Maasgouw is een scheepvaartgemeente) zijn deelnemers en ouders betrokken en enthousiast.

Na de intensieve fase van 6 maanden waarin in de eerste 3 maanden 2x week met de groep gezamenlijk werd gesport en nu nog steeds 1x per week zijn de ervaringen en resultaten van de huidige groep zeer positief. Ook de 7 informatieve ouder- en kindbijeenkomsten vielen erg in de smaak.

Toch blijven we kritisch en werken we aan verdere verbetering van onze uitvoering van dit leuke programma.

Structureel aanbod van het programma in de gemeente Maasgouw is onze uitdaging, die we vol goede moed aangaan.
Hierbij richten we ons vooral op het verder verbeteren van de werving van deelnemers en onderhandelen we met diverse partijen over de financiële borging van het programma.

Het is "Cool 2B Fit!"

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007516
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.J.C.J. Levels-Schouren
Verantwoordelijke organisatie:
FYSIO plus