Mobiele menu

Cool 2B Fit Moordrecht

ZIN van Bewegen is een sport- en medisch centrum in Moordrecht met een aanbod voor zowel jong en oud als voor mensen met diabetes, overgewicht en niet-aangeboren letsel. Binnen de locatie in de Sportlaan bevindt zich een fysiopraktijk, een diëtistenpraktijk en een Obese Centrum. In Moordrecht bevinden zich veel kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging. Zij zijn inactief of hebben een beweegachterstand, niet zelden in combinatie met overgewicht. Er is behoefte aan een gezonde leefstijl met een divers sport- en beweegaanbod. In dit programma koppelen wij sportexpertise aan de expertise van gezondheid en opvoeding, zoals: kinderfysiotherapeuten, diëtiste, huisartsen en Sportstichting Zuidplas. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Zuidplas en de interventie-eigenaar Stichting Cool 2B Fit. Met ‘Cool 2B Fit Moordrecht’ bundelen wij kennis en expertise en sluiten wij aan bij de beleefwereld van kinderen met overgewicht/obesitas en de behoeften van ouders.

Verslagen


Eindverslag

De kinderen en hun ouders hebben veel geleerd op het gebied van bewegen, voeding en gedrag. Het in praktijk brengen van deze kennis lukt op sommige momenten heel erg goed. De kinderen hadden met elkaar veel plezier in het bewegen en kregen steeds meer zelfvertrouwen.

Ondanks de moeilijke omstandigheden is het en aantal kinderen toch gelukt om te blijven bewegen en dit zoveel mogelijk zelfstandig te doen met het gezin en zodra de mogelijkheid er weer (even) was om dit met klas- of leeftijdsgenootjes te doen, dit ook daar weer op te pakken.
We hebben de kinderen en ouders veel kunnen leren en ze waren ook erg leergierig. Het is mooi om te zien dat er iets wordt gedaan met de opgedane kennis.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat zowel kinderen, ouders en uitvoerders zeer positief zijn over de interventie (gemiddelde score van boven de 8). Tevens is wetenschappelijk aangetoond dat de interventie Cool 2B Fit een significant effect heeft op gewicht, BMI, vetpercentage en uithoudingsvermogen. Ook is er een positief significant verschil gevonden na 18 maanden op het gebied van sportieve vaardigheden, fysieke verschijning en gevoel van eigenwaarde. De bewijslast van de beschreven effecten is onderzocht in samenwerking met de Universiteit Wageningen en Universiteit Twente.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007503
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. van der Bas
Verantwoordelijke organisatie:
Zin van Bewegen