Mobiele menu

Cool2BFit Vlaardingen

Overgewicht onder jeugdigen in Vlaardingen komt veel voor. Om de stijgende lijn van overgewicht om te zetten naar een daling is het van belang dat er een multidisciplinair programma opgezet wordt. De vraag om dit in Vlaardingen op te zetten is groot vanuit zorg/welzijn/onderwijs/gemeente. De interventie richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd van 8-13 jaar met overgewicht of obesitas, waarbij de oorzaak een inactieve leefstijl en een ongezond voedingspatroon is. Het doel van deze interventie is dat kinderen in de basisschoolleeftijd van 8-13 jaar met overgewicht of obesitas een gezond(er) gewicht krijgen. Cool 2B Fit is een multidisciplinair interventieprogramma, bestaande uit drie pijlers: bewegen, voeding en eigenwaarde. De kinderen krijgen een zeer afwisselend en boeiend sportprogramma aangeboden, waaronder fitness, aerobics en sport en spel.Ze worden intensief begeleid naar een lokale sportvereniging, zodat ze structureel meer gaan bewegen.

Verslagen


Eindverslag

In Vlaardingen is het project Cool2Bfit gestart in 20017. Het doel is dat kinderen in de basisschoolleeftijd van 8-13 jaar in Vlaardingen met overgewicht of obesitas een
gezonder gewicht krijgen. Gedragsverandering en het verbeteren van leefstijl zijn hierbij speerpunten.
Dit bereiken we door het aanpakken van de drie pijlers waar het programma op is gebaseerd en door
de ouders nauw te betrekken bij dit project.
Het programma bestaat uit 3 fases.De intensieve fase, de sportfase en de follow-up fase. Het project in Vlaardingen is succesvol en wordt voortgezet en uitgebreid.

Dankzij de vele samenwerkingpartners; de gemeente, wijkteams, buurtsportcoach, scholen, JOGG, huisartsen, kinderartsen, CJG, paramedici en sportverenigingen is het Cool2BFit programma een succes in Vlaardingen! Door de vele aanmeldingen zien we dat de behoefte groot is. Jammer genoeg kunnen er slechts 10 kinderen per groep deelnemen waardoor er een wachtlijst ontsaan is.

In de intensieve fase hebben de kinderen en ouders beiden 7 bijeenkomsten bijgewoond over voeding, gedrag en bewegen. Daarnaast zijn de kinderen twee keer per week gaan sporten. Ook de ouders krijgen 7 sportlessen aangeboden. In de sportfase maken de kinderen onder begeleiding van een buurtsportcoach en sportinstructeur kennis met allerlei verschillende soorten sport, zodat de kinderen een goed beeld krijgen welke sport het beste bij ze past en waar zij enthousiast van worden. Samen met de buurtsportcoach en de kinderfysiotherapeut wordt aan de hand van de sportkeuzetest afspraken gemaakt met sportaanbieders om proeflessen te volgen. In de eerste groep is bijna iedereen doorgestroomd naar een zelfgekozen sport en ervaren ze hoe leuk het is om in beweging te zijn.

Na de sportfase volgt nog een jaar de follow-up fase waarin wij de ouders en kinderen nog monitoren. De kinderen blijven dan in beweging door hun zelfgekozen sport te doen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006520
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R.P. Fernhout
Verantwoordelijke organisatie:
Moveo Gezondheid BV