Mobiele menu

Cooling solutions for (COVID-19) healthcare workers

Projectomschrijving

COVID-19 zorgpersoneel draagt beschermende kleding zoals een plastic schort, mondkapje, haarnetje en spatbril om besmetting met het coronavirus op de werkvloer te voorkomen. Hoewel effectief, beperkt deze beschermende kleding de afgifte van warmte aan de omgeving waardoor veel COVID-19 zorgmedewerkers hittestress ervaren. Het COOLVID project “Cooling solutions for (COVID-19) healthcare workers” is een spin-off van het Thermo Tokyo project en heeft als doel om kennis en kunde over het inzetten en toepassen van koelstrategieën uit de topsport naar de zorgsector te vertalen en implementeren. Specifiek richten wij ons op verplegend personeel. Toegepaste koelinterventies kunnen hittestress substantieel verminderen, waardoor de fysieke en cognitieve prestaties van zorgprofessionals verbeteren en de hersteltijd na een werkshift vermindert. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Radboudumc in samenwerking met TNO, Inuteq en NOC*NSF.

Wat is de toegevoegde waarde van koelvesten voor zorgprofessionals die werken met COVID-19 patiënten? Met dit onderzoek zochten Thijs Eijsvogels en Boris Kingma het uit. In het filmpje vertellen ze erover. En verpleegkundige Mike Zwartkruis vertelt over het gebruik van de koelvesten: ‘Ik ervaar mijn werk als veel makkelijker. Je bent minder bezig met die warmte waardoor je uiteindelijk ook betere patiëntenzorg kunt leveren.’

Bekijk het projectfilmpje.
 

Voor de praktijk: Koelvest behoort tot standaard uitrusting

Special: COVID-verpleegkundige komt beter de dienst door met koelvest

Verslagen


Eindverslag

COVID-19 zorgpersoneel draagt beschermende kleding zoals een plastic schort, mondkapje, haarnetje en spatbril om besmetting met het coronavirus op de werkvloer te voorkomen. Hoewel effectief, beperkt deze beschermende kleding de afgifte van warmte aan de omgeving waardoor veel COVID-19 zorgmedewerkers hittestress ervaren. Het COOLVID project “Cooling solutions for (COVID-19) healthcare workers” is een spin-off van het Thermo Tokyo project en heeft als doel om kennis en kunde over het inzetten en toepassen van koelstrategieën uit de topsport naar de zorgsector te vertalen en implementeren. Specifiek richten wij ons op verplegend personeel. Toegepaste koelinterventies kunnen hittestress substantieel verminderen, waardoor de fysieke en cognitieve prestaties van zorgprofessionals verbeteren en de hersteltijd na een werkshift vermindert. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Radboudumc in samenwerking met TNO, Inuteq en NOC*NSF

Samenvatting van de aanvraag

Het primaire doel van het Thermo Tokyo project is om topsporters op een veilige manier maximaal te laten presteren in de warme en vochtige weersomstandigheden tijdens de Olympische Spelen in Tokyo. In dit kader zijn verschillende koelstrategieën geëvalueerd om de hittestress voor, tijdens en na afloop van het sporten zoveel mogelijk te reduceren. Hieruit blijkt dat toepassen van (de juiste) koelstrategieën de fysieke en cognitieve prestaties kunnen verbeteren. Deze kennis en kunde willen wij graag doorgeleiden naar medisch personeel dat te kampen heeft met hittestress tijdens zorgtaken. Het blijkt namelijk dat tijdens de huidige COVID-19 crisis, veel zorgmedewerkers te kampen hebben met hittestress op het werk. Het dragen van beschermende kleding zorgt ervoor dat de medewerker beschermd is tegen besmetting met het virus, maar zorgt er ook voor dat er veel warmte opslag plaatsvindt in het lichaam. De geproduceerde warmte tijdens de zorgwerkzaamheden kan immers niet worden afgestaan aan de omgeving. Hierdoor komt het regelmatig voor dat zorgpersoneel niet in staat is om een shift (maximaal 3 uur) te volbrengen. Ook in andere takken van de zorg kampt personeel met hittestress. Medewerkers van de traumahelikopter worden blootgesteld aan hitte van de helikopter en de zon, zonder beschikking te hebben over airco (i.v.m. risico op onderkoeling van patiënt). Hierdoor kan de temperatuur in de cockpit stijgen tot 45 a 50 graden Celsius. Vooral in de zomerperiode leidt dit tot veel hitteproblemen bij personeel, waarvoor vooralsnog geen oplossingen zijn gevonden. Het doel van de Thermo Tokyo VIMP is om doorgeleiding van kennis en kunde over het inzetten en toepassen van koelstrategieën uit de topsport naar de zorgsector te bewerkstelligen. Hierdoor kan hittestress bij zorgpersoneel substantieel verminderd worden, hetgeen de fysieke en cognitieve prestaties van deze professionals kan verbeteren. Dit is met name essentieel onder de hierboven gestelde extreme werkomstandigheden, waarin zorgwerkzaamheden te vergelijken zijn met topsport. Om doorgeleiding van kennis en kunde over de inzet en toepassing van koelstrategieën uit de topsport naar de zorgsector te bewerkstelligen worden 3 stappen ondernomen. 1) In de eerste 1 tot 2 maanden worden koelmaterialen (o.a. ijsvesten, koelvesten, slushmachines) verspreid over diverse ziekenhuizen zodat medisch personeel de voordelen van dergelijke interventies kan ervaren. Instructie over het gebruik van de materialen zal zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden, zodat zorgmedewerkers zelf aan de slag kunnen. Koelmaterialen kunnen worden ingezet voorafgaand (slush), tijdens (koelvest) en/of na afloop (ijsvest/slush) van een shift in beschermde kleding. 2) Voorts zal er in de daaropvolgende 3 maanden een subjectieve (vragenlijsten) en objectieve evaluatie (vaststellen fysieke belasting) plaatsvinden om de afname in hittestress door koelinterventies te kwantificeren. Deze evaluatie geeft belangrijk inzicht in de effectiviteit van de interventie (belangrijk voor opname in richtlijnen) en eventuele zorg-specifieke adaptaties die nodig zijn voor verdere optimalisatie van de ingezette koelstrategieën. 3) Daarna zullen gedurende 4 maanden koelinterventies in de reguliere zorgprocessen (bijv. traumahelikopter) worden ingezet, en worden protocollen specifiek voor deze situaties ontwikkeld, toegepast en geëvalueerd. Hierdoor zullen de opgedane kennis en kunde ook buiten de COVID-19 pandemie worden ingezet, waardoor een duurzame inzet van koelinterventies in de medische wereld kan worden bereikt. Aan het eind van de Thermo Tokyo VIMP is er ruime ervaring omtrent de inzet van koelstrategieën in de zorgsector opgedaan, en is het effect daarvan geëvalueerd. Een volgende stap is de inbedding van deze kennis en kunde in richtlijnen en/of adviesdocumenten. Deze documenten worden doorgaans vanuit medische vakverenigingen opgesteld. De implementatie van opgedane kennis en kunde zal via betrokken stakeholders worden opgestart zodra de eerste ervaringen positief zijn.

Kenmerken

Projectnummer:
5460010031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. T.M.H. Eijsvogels PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc