Mobiele menu

Coördinatie Crisiskaart

Projectomschrijving

De crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, zo groot als een bankpas. Je draagt de Crisiskaart altijd met je mee, bijvoorbeeld in je portemonnee. De Crisiskaart geeft aan wat jouw wensen zijn tijdens een crisis. Wat moeten omstanders en hulpverleners doen of laten? Wie kunnen ze bellen? Ook staat op de kaart welke afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen. Een Crisiskaart geeft houvast voor jezelf en voor de mensen die je helpen als jij het moeilijk hebt. De Crisiskaart is er voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken.

Doel

Stichting Crisiskaart Nederland coördineert landelijk de ontwikkeling en de uitgifte van Crisiskaart. Het doel van dit project is om de komende 18 maanden deze coördinerende werkzaamheden te kunnen continueren.

Resultaten

Gedurende dit project heeft de Stichting Crisiskaart Nederland haar werk kunnen continueren. Zij hebben de trainingen verzorgd, intervisie georganiseerd en zich naar buiten geprofileerd via de website en sociale media. Op deze wijze konden zij, in afwachting van ontwikkelingen rond de Hulpkaart, lokale crisiskaartorganisaties blijven ondersteunen.

Verslagen


Eindverslag

Gedurende dit project heeft de Stichting Crisiskaart Nederland haar werk kunnen continueren. Zij hebben voor de trainingen verzorgd, intervisie georganiseerd en zich naar buiten geprofileerd via website en sociale media. Op deze wijze konden zij, in afwachting van ontwikkelingen rond de Hulpkaart, lokale crisiskaartorganisaties blijven ondersteunen.

Samenvatting van de aanvraag

De Crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, zo groot als een bankpas. Je draagt de Crisiskaart altijd met je mee, bijvoorbeeld in je portemonnee. De Crisiskaart geeft aan wat jouw wensen zijn tijdens een crisis. Wat moeten omstanders en hulpverleners doen of laten? Wie kunnen ze bellen? Ook staat op de kaart welke afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen. Een Crisiskaart geeft houvast voor jezelf en voor de mensen die je helpen als jij het moeilijk hebt. De Crisiskaart is er voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken. Stichting Crisiskaart Nederland coördineert landelijk de ontwikkeling en de uitgifte van Crisiskaart. De aanvraag is er op gericht om de komende 18 maanden deze coördinerende werkzaamheden te kunnen continueren. Deze aanvraag is aanvullend op de toegekende aanvraag die eerder is gedaan voor het project Evaluatie en doorontwikkeling Crisiskaart/Hulpkaart. Echter was de reguliere, dagelijkse coördinatie van de Crisiskaart geen onderdeel van de call en er is dan ook in dit project geen ruimte opgenomen hiervoor. Het is de bedoeling de uitvoering van de subsidie te beleggen bij Stichting Crisiskaart Nederland die hierin optreedt in de rol van onderaannemer.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
6380504111
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. K. Hagoort
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht