Coördinatie van zorg in de driehoek medisch, zorg en welzijn rondom de oudere patiënt / cliënt

Projectomschrijving

Dit project beoogt het netwerk voor ouderen vanuit huisartsenpraktijk Deil naar een hoger niveau te tillen waardoor de zorg verbetert. Wij hebben als doel het versterken van de samenwerking tussen professionals vanuit medische, zorg en welzijnshoek waardoor de zorg voor de oudere verbetert en de patiënt zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kan wonen.

Verslagen

Eindverslag

Samen met professionals uit zorg en sociaal domein en patiënt/mantelzorgers de samenwerking versterken die ten goede komt aan de zorg voor kwetsbare ouderen. Netwerk Deil zette hierin stappen middels inspiratievolle bijeenkomsten begeleid door Mura Zorgadvies. Belangrijkste uitgangspunten: sámen met kleine verbeteringen aan de slag, succes ervaren en weer nieuwe verbeteringen doorvoeren. Hierdoor blijft het zinvol, actueel, blijft de betrokkenheid en past het binnen de dagelijkse drukke praktijk van de professionals.

Het droombeeld van netwerk Deil? “Iedere oudere wil graag in Deil wonen, want daar is langer veilig thuis wonen vanzelfsprekend. Iedere oudere die kan, blijft thuis wonen. Zonder (veel) zorgen en met de juiste zorg. Zonder overbelaste mantelzorgers. Preventie, welzijn, eigen regie en zelfredzaamheid worden gestimuleerd; ouderen doen het zelf waar mogelijk, zorg en ondersteuning wordt ingezet waar nodig”.

Samenvatting van de aanvraag
Dit project beoogt het netwerk voor ouderen vanuit huisartsenpraktijk Deil naar een hoger niveau te tillen waardoor de zorg verbetert. Wij hebben als doel het versterken van de samenwerking tussen professionals vanuit medische, zorg en welzijnshoek waardoor de zorg voor de oudere verbetert en de patiënt zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kan wonen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005022
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Buitenhuis
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk Deil