Coördinatie van zorg in de driehoek medisch, zorg en welzijn rondom de oudere patiënt / cliënt

Projectomschrijving
Verslagen

Eindverslag

Netwerk Deil bestaat uit zorg- en hulpverleners rondom de kwetsbare, thuiswonende oudere in Deil, zoals een huisarts, praktijkondersteuner, thuiszorg, apotheker, paramedici en welzijn.
Om de samenwerking tussen het medisch, zorg en sociaal domein te verbeteren, is men met behulp van actieonderzoek aan de slag gegaan met het implementeren van twee acties: het Multidisciplinair Overleg (MDO) en het aanstellen van een casemanager.
In twee cycli werkte men aan implementatie en evaluatie van het MDO en casemanagement. Verschillende onderzoeksmethoden werden gecombineerd om verbeterpunten en ervaringen te evalueren onder zowel zorg- en hulpverleners als mantelzorgers: observaties, interviews, focusgroepen en vragenlijsten.
Tijdens bijeenkomsten werden de onderzoeksresultaten besproken en omgezet in verbeter- en actiepunten voor de volgende cyclus. Zo werden stappen gemaakt om de werkwijze van het MDO en casemanagement steeds verder te verbeteren.

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639531905
Looptijd:
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Schaafsma
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk Deil