Coördinatie van zorg rondom de oudere.

Projectomschrijving

Dit project beoogt het netwerk van zorgprofessionals in Deil naar een hoger niveau te tillen, waardoor de zorg voor kwetsbare ouderen verbetert. De inzet van de beproefde aanpak van RadboudUMC/DementieNet vraagt een investering voor procesondersteuning die toewerkt naar het creëren van zelfstandige netwerken die werken volgens PDCA-cyclus.

Er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor de netwerken, waar met behulp van interactieve werkvormen en informatie wordt gewerkt aan de te behalen mijlpalen. Binnen het netwerk wordt een visie geformuleerd met doelstelling en ambitie. Daarnaast worden de knelpunten en kansen uitgewerkt. Er wordt gewerkt aan de QuickScan en de omgevingsanalyse. Hierbij wordt ook draagvlak binnen de afzonderlijke partijen geïnventariseerd en wordt bekeken of alle belanghebbenden zijn aangesloten en hoe betrokkenheid van de cliënt/mantelzorger kan worden georganiseerd.
Verder wordt een structureel MDO ingericht en een verbeterplan opgesteld.

Verslagen

Eindverslag

Het netwerk Bennekom heeft in een aantal sessie gezamenlijk een een droombeeld en een ambitie opgesteld. Aan de hand daarvan zijn knelpunten en kansen geïnventariseerd. Uiteindelijk zijn twee verbeter-ideeën uitgewerkt waar het netwerk in een volgende fase mee verder wil. Doel is uiteindelijk om de zorg rondom ouderen hiermee te verbeteren.
Het netwerk heeft elkaar beter leren kennen en weet nu wie waarvoor te bereiken is. In de volgende fase willen ze dat dit ook voor ouderen en hun mantelzorgers duidelijk wordt.

Samenvatting van de aanvraag
Dit project beoogt het netwerk van zorgprofessionals in Deil naar een hoger niveau te tillen, waardoor de zorg voor kwetsbare ouderen verbetert. De inzet van de beproefde aanpak van RadboudUMC/DementieNet vraagt een investering voor procesondersteuning die toewerkt naar het creëren van zelfstandige netwerken die werken volgens PDCA cyclus. Er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor de netwerken waar met behulp van interactieve werkvormen en informatie wordt gewerkt aan de te behalen mijlpalen. Binnen het netwerk wordt een visie geformuleerd met doelstelling en ambitie. Daarnaast worden de knelpunten en kansen uitgewerkt. Er wordt gewerkt aan de QuickScan en de omgevingsanalyse. Hierbij wordt ook draagvlak binnen de afzonderlijke partijen geïnventariseerd en wordt bekeken of alle belanghebbenden zijn aangesloten en hoe betrokkenheid van de cliënt/mantelzorger kan worden georganiseerd. Verder wordt een structureel MDO ingericht en een verbeterplan opgesteld.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005040
Looptijd:
2020
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.J. Dijkema-Harwig
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk De Verdieping