Mobiele menu

Coping and living with chronic pain in persons with spinal cord injury: daily life participation and quality of life.

Een dwarslaesie (SCI) is zeer invaliderend en gaat gepaard met ernstige secundaire complicaties. Ruim 65% van de mensen met SCI heeft daarbij ook chronische pijn, resulterend in nog meer beperkingen en gezondheidszorgkosten. Er is geen oplossing voor deze pijn, de behandeling zal zich moeten richten op zelfmanagement. 

Er is een integrale revalidatieaanpak nodig met aandacht voor de medische SCI-gerelateerde problematiek (biomedisch) alsook specifiek voor het omgaan met de pijn (psychologisch). Dit vraagt om een innovatieve ontwikkeling van gepersonaliseerde biopsychosociale behandelprogramma’s.

Doelen: 1. Analyseren hoe chronische pijn varieert/interacteert met secundaire complicaties van dwarslaesie en psychologische factoren, en welke impact dit heeft op kwaliteit van leven (QoL) en participatie. 2. Ontwikkelen en testen van een gepersonaliseerde biopsychosociale revalidatiebehandeling gericht op het verbeteren van acceptatie en daarmee een afname van beperkingen en toename van QoL.

Kenmerken

Projectnummer:
09032212110056
Looptijd: 38%
Looptijd: 38 %
2023
2027
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. C.C.M. van Laake - Geelen MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Adelante