Mobiele menu

CordonGris - Making sense of data to promote effortless healthy eating habits and autonomy for older people

Projectomschrijving

CordonGris: helpt ouderen goedkoop gezond te eten en actief te zijn

Gezonde voeding is een van de belangrijke factoren in het zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ondervoeding komt bij ouderen vrij vaak voor. Dat levert risico’s op, omdat ondervoeding en functieverlies elkaar blijken te versterken. Zelfstandig wonende ouderen die ongezond eten en inactief zijn, komen soms in een vicieuze cirkel terecht.

Hoe het werkt

Het ‘internet of things’ is in opkomst: steeds meer apparaten verzamelen data en communiceren daarover met andere apparaten. CordonGris werkt aan een systeem dat ouderen op basis van dergelijke data aanbevelingen doet over een gezonde leefstijl. Dat varieert van suggesties voor betaalbare en gezonde maaltijden tot tips om lichamelijk actiever te worden. Via een app kunnen gebruikers onderling contact houden en bijvoorbeeld afspreken om samen te eten. Ook biedt CordonGris ondersteuning bij het slim én gezond boodschappen doen.

Wat het oplevert

De gegevens die CordonGris inzet, komen uit verschillende bronnen: sensoren die de activiteit van de gebruiker monitoren, informatie van de gebruiker zelf en landelijke databases over eetgewoonten in een bepaald land. Door al deze data te combineren krijgen gebruikers een gepersonaliseerd advies dat ze helpt om hun zelfstandigheid, autonomie en gezondheid te bevorderen. De data ondersteunen de gebruiker bij het plannen van hun maaltijden en het beheren van hun budget, waarbij de kwaliteit van de maaltijden behouden blijft en zelfs verbetert.

Voor wie

Voor zelfstandig wonende ouderen die niet alleen actief willen blijven maar ook een verlies aan zelfstandigheid willen voorkomen door gezond te blijven leven.

Meer informatie

Project website

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting Het aanpakken van ondervoeding is een belangrijke stap in het bevorderen van de kwaliteit van leven en zelfstandig leven onder ouderen. Vandaag de dag betekent ‘zelfstandig leven’ niet meer vanzelfsprekend dat een persoon alleen woont in het huis waar hij al jaren woonde. De realiteit laat veel verschillende scenario’s zien. Wat alle verschillende scenario’s gemeen hebben, is dat voeding een belangrijke rol speelt. In alle scenario’s wordt voeding echter verschillend geïnterpreteerd en wordt er verschillend mee omgegaan. Tot nu toe werd onafhankelijkheid en zelfstandigheid vooral geassocieerd met een actief leven. Maar eigenlijk zijn er twee belangrijke pijlers, indicators voor onafhankelijkheid: activiteit en voeding. Data van januari 2015 lieten zien dat 1 op de 6 senioren die op de eerste hulp belandt, ondervoed is. Het aantal ouderen onder hen dat risico loopt op ondervoeding wordt zelfs geschat op 2/3. Ondervoeding kan serieuze consequenties hebben op iemands gezondheid en zelfstandigheid. Ondervoeding kan leiden tot depressie en cognitieve problematiek. Aangezien ondervoeding en functieverlies elkaar beïnvloeden en versterken, komen ouderen die niet in staat zijn een gezond dieet te volgen in een vicieuze cirkel terecht. The Internet of Things (IoT) is in opkomst: steeds meer producten die op de markt komen, zijn in staat data te verzamelen en (deze) te communiceren met andere apparaten. Het idee achter Cordon Gris is om deze data te combineren en in te zetten om de zelfstandigheid, autonomie en gezondheid van ouderen te bevorderen. Door de data op een slimme manier in te zetten, zal het de oudere gebruiker helpen om betere beslissingen te nemen en gezond te eten binnen hun budget. Het slimme systeem zal aanbevelingen doen die variëren van maaltijden tot fysieke activiteit en zo ouderen helpen naar een gezonde leefstijl. Om de gegevens te verzamelen, zal gebruik worden gemaakt van verschillende bronnen: sensoren die activiteit monitoren, informatie van de gebruiker zelf, land-specifieke databases over samenstelling van voeding, informatie van verkopers en informatie van zorg- en dienstverleners. Het Consortium Cordon Gris is erin geslaagd alle relevante partijen samen te brengen voor een integrale oplossing: leveranciers van voeding, ouderen, lokale communities en verkopers. Om de bruikbaarheid van het system te optimaliseren, zullen eindgebruikers worden betrokken in alle stadia van het project. Summary Fighting malnutrition is one of the major steps towards promoting independent living and quality of life amongst older people. Independence, today, does not necessarily mean that a person is living alone in what has always been his or her home. Reality shows many different scenarios, but all of those scenario’s have nutrition in common. However, in all of them nutrition is regarded and managed differently. So far, independence has been very much associated with activity, however, there are actually two pillars sustaining independence: activity and food. Data from January 2015 brought to light the fact that 1 in every 6 seniors reaching the emergency room are malnourished and those at risk of malnutrition are estimated to be as much as 2/3. Malnutrition can have serious consequences on one’s health and independence. Malnutrition may cause depression and is associated with cognitive function. Since malnutrition and functional decline feed one another, being unable to follow a healthy diet will most likely lead older people into a vicious cycle. The Internet of Things (IoT) is on our doorstep: many products coming out into the market have the ability of being connected and all these are generating data. The concept behind Cordon Gris is to make sense of all these data and use them for the benefit, independence, autonomy and good health of older people. Using the data intelligently, will help people make better decisions and ultimately provide a healthy diet on a budget. The central intelligent system will generate recommendations that range from meals to physical activity and prompt people to adopt a healthier lifestyle against malnutrition. In order to collect the data, different sources will be used: sensors for activity monitoring, user reported data, country-specific food composition databases, retailers’ information and service providers’ information. Consortium Cordon Gris has succeeded in bringing together all of the relevant parties for an inclusive solution: food suppliers, older people, local communities and food retailers. To maximize the acceptability and usability of the system, end users will be involved in all phases of the project.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
735150007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J. Brinkers
Verantwoordelijke organisatie:
KBO-PCOB